Vergunning kamerverhuur

Op dit moment stellen we nieuw beleid op voor kamerbewoning: het paraplubestemmingsplan Kamerbewoning. We verwachten dat dit beleid halverwege 2024 gereed is. Tot die tijd nemen we geen nieuwe aanvragen voor een vergunning kamerverhuur in behandeling. Omdat eenduidig beleid ontbreekt kunnen namelijk bij verhuur ongewenste situaties ontstaan.

Het paraplubestemmingsplan moet zorgen voor duidelijkheid over wat gewenste situaties zijn. Bijvoorbeeld kamerverhuur om de woningnood te verminderen. Maar ook voor duidelijkheid over wat ongewenste situaties zijn. Bijvoorbeeld als door kamerverhuur inwoners klachten hebben over de leefbaarheid in de wijk. Of dat misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van kamerverhuur.

In het paraplubestemmingsplan Kamerbewoning gaan we er voor zorgen dat het voor de hele gemeente duidelijk is of we het allemaal over hetzelfde hebben. Dan hebben we het over wat we onder bijvoorbeeld wonen, woning en huishouden verstaan. Dit is nodig voordat we kunnen overgaan tot het uitvoeren van beleid en het verlenen van vergunningen.

Heeft deze informatie u geholpen?