Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Met de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt de Rijksoverheid een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen. De regeling is een compensatie voor een deel van de gestegen energiekosten.

Maken de energiekosten van uw bedrijf een relatief groot onderdeel uit van de totale bedrijfskosten? Dan kunt u waarschijnlijk de Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen. Naar verwachting kunt u in het tweede kwartaal van 2023 TEK aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Op deze website kunt u zich ook abonneren op berichtgeving over deze regeling en wanneer deze aan te vragen is.

Wanneer komt een onderneming in aanmerking?

U kunt de TEK-regeling aanvragen als uw onderneming energie-intensief is. Dit betekent dat door het soort werk wat gedaan wordt uw bedrijf veel energie verbruikt, bijvoorbeeld een bakkerij, sauna of een tuincentrum.

Hoe werkt deze regeling? En hoe komt u aan een overbrugging?

In het kort komt de TEK erop neer dat u als bedrijf een vergoeding kunt krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000.

Voorwaarden TEK

U kunt in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten als u voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • U heeft een mkb-onderneming. 
  • U staat ingeschreven bij de KvK.
  • Uw jaarlijkse verbruik is > 5.000 m3 gas óf > 50.000 kWh elektriciteit.
  • Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (dan krijgt u het label ‘energie-intensief mkb’).
  • De grootte van uw bedrijf is maximaal 250 medewerkers.
  • U heeft een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.

Hoeveel TEK-subsidie krijgt u?

U kunt via de TEK 50% van de energiekostenstijging terugkrijgen. Het gaat dan om de kostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is:

  • € 1,19 per m3 gas
  • € 0,35 per kWh elektriciteit

De maximale energiecompensatie die u kunt krijgen is € 160.000. Voor landbouwbedrijven, zoals tuinders of tuinbouwondernemingen, geldt vanaf 28 oktober 2022 ook een maximumvergoeding van € 160.000 (was € 62.000).

TEK-subsidie aanvragen

U kunt de Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023.

Echter, het loket voor deze subsidieregeling gaat naar verwachting pas in Q2 van 2023 open. U kunt dan wel met terugwerkende kracht een vergoeding aanvragen.

Hulp bij hoge energiekosten voor ondernemers

Om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren, neemt de overheid verschillende maatregelen. Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland vindt u nieuwe en bestaande regelingen die de gemeente namens verschillende ministeries uitvoert.

Updates en verdere informatie TEK

U kunt updates en informatie over de TEK via e-mail ontvangen als u het online formulier invult bij RVO.

Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb'ers die via verduurzaming energiekosten verlagen

Het kabinet heeft bovendien voor het mkb € 500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar gesteld en de BMKB Groen-regeling geopend. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over deze regeling. Het kabinet verstrekt garanties zodat mkb’ers in verduurzaming kunnen investeren en daarmee de energiekosten kunnen verlagen.

Heeft deze informatie u geholpen?