Heeft uw organisatie een subsidie Maatschappelijke Ontwikkeling ontvangen? Bij sommige subsidies is het indienen van een subsidieverantwoording één van de verplichtingen die hierbij hoort. Op deze pagina leest u of dit van toepassing is voor uw organisatie.  

Subsidieverantwoording Maatschappelijke Ontwikkeling indienen

Wat moet u weten?

Het bedrag van de subsidie en of u een eenmalige of jaarlijkse subsidie ontving, is van invloed op of/en wanneer u een subsidieverantwoording in moet dienen. Kijk hieronder welke informatie op u van toepassing is en welke verplichtingen bij de subsidie horen.

Zorg dat u de subsidieverantwoording op tijd indient. Wanneer deze te laat is, kan het zijn dat uw subsidie lager vastgesteld wordt en teruggevorderd wordt. 

Subsidie lager dan € 7.500

In principe worden subsidies direct vastgesteld. Er is dan geen verantwoordingsplicht. In enkele gevallen is het indienen van een subsidieverantwoording als verplichting in de beschikking opgenomen. Wanneer dat het geval is, dient u de subsidieverantwoording digitaal in.

Jaarlijkse subsidie van € 7.500 tot € 50.000

Wanneer dient u de subsidieverantwoording uiterlijk in?

Uiterlijk vóór 1 juni in het jaar na afloop van het kalenderjaar, dan wel 4 maanden na het subsidietijdvak waarvoor de subsidie is verleend. 

Welke informatie bevat uw subsidieverantwoording?

 • Inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Financieel verslag of jaarrekening (overzicht van de activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten) .
 • Een balans per einde van het afgelopen subsidietijdvak. 
 • Eventueel nog aanvullende informatie als dat bij de subsidieverlening is afgesproken. 

Jaarlijkse subsidie van meer dan € 50.000

Wanneer dient u de subsidieverantwoording uiterlijk in?

Uiterlijk vóór 1 juni in het jaar na afloop van het kalenderjaar, dan wel 4 maanden na het subsidietijdvak waarvoor de subsidie is verleend. 

Welke informatie bevat uw subsidieverantwoording?

 • Inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Financieel verslag of jaarrekening (overzicht van de activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten) .
 • Een balans per einde van het afgelopen subsidietijdvak. 
 • Een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.
 • Eventueel nog aanvullende informatie als dat bij de subsidieverlening is afgesproken. 

Eenmalige subsidie van € 7.500 tot € 50.000

Wanneer dient u de subsidieverantwoording uiterlijk in?

Uiterlijk 13 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteiten. 

Welke informatie bevat uw subsidieverantwoording?

 • Inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Financieel verslag of jaarrekening (overzicht van de activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten) .
 • Een balans per einde van het afgelopen subsidietijdvak. 
 • Eventueel nog aanvullende informatie als dat bij de subsidieverlening is afgesproken. 

Eenmalige subsidie van meer dan € 50.000

Wanneer dient u de subsidieverantwoording uiterlijk in?

Uiterlijk 13 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteiten. 

Welke informatie bevat uw subsidieverantwoording?

 • Inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Financieel verslag of jaarrekening (overzicht van de activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten) .
 • Een balans per einde van het afgelopen subsidietijdvak.
 • Een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.
 • Eventueel nog aanvullende informatie als dat bij de subsidieverlening is afgesproken. 

Heeft deze informatie u geholpen?