Subsidieregister 2023

In de tabellen staan de partners waaraan een subsidie is verstrekt voor het jaar 2023. Ook ziet u de hoogte van de betreffende subsidie. Deze subsidies zijn verstrekt op basis van het vastgestelde subsidiebeleid “Doen Wat Nodig Is”.

Soort subsidie: Jaarlijkse subsidie
OrganisatieBedrag
BAS (KBO afdeling Bergen op Zoom)€ 1.368,87
BAS Zomerschool€ 2.126,95
Bewonersplatform 't Fort-Zeekant€ 2.344,28
Bibliotheek West Brabant€ 10.000
Dorpsraad Halsteren€ 2.880,91
Dorpsraad Lepelstraat€ 1.540
GGZ-Inloopfunctie€ 208.140
GGZ - OGGZ€ 643.790
Hartpatiëntenvereniging Hartentroef€ 463,50
Humanitas€ 55.390
IVN Groene Zoom€ 843,57
KansPlus€ 7.168
KBO afdeling Halsteren€ 1.218,49
KBO afdeling Lepelstraat€ 483,07
Kindervakantiespel 'Onder de Panne'€ 2.719,20
Leger des Heils€ 50.000
Menno van Coehoorn€ 4.338,36
Novadic Kentron - bemoeizorg€ 202.493
PCOB Bergen op Zoom€ 455,26
Radar€ 50.231
Samen in de Regio€ 37.183
Scouting Delmo€ 5.444,58
Scouting Jeanne D'arc Halsteren€ 15.850
Scouting Karel Doorman€ 10.500 
Scouting Markiezaatsgroep€ 5.358,06
Scouting Petrus Paulus€ 7.800
Stichting Goed Ontmoet€ 30.069
Stichting Leergeld Brabantse Wal

€ 62.737,21

Stichting Overleg Ouderenorganisaties BoZ€ 1.200
Stichting Pameijer€ 148.509
Stichting SchuldHulpMaatjes Brabantse Wal€ 7.725
Stichting Slachtofferhulp Nederland€ 13.894,70
Stichting Sociaal en Kultureel Werk Lepelstraat€ 10.000
Stichting Verenigde Werkcentra€ 344.549,42
Stichting Vigeta€ 508,82
Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten€ 500
Wijkcommissie de Bergse Plaat€ 2.448,31
Wijkcommissie Noordgeest€ 1.578,60
Wijkcommissie Oost€ 2.575
Wijkcommissie Tuinwijk€ 2.475
WijZijn Traverse groep€ 3.652.714
Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven€ 621,09
Totaal€ 5.603.748,17
Soort subsidie: Rijksmiddelen (niet onder plafond vallend)
OrganisatieBedrag
Novadic-Kentron Verslavingspreventie€ 342.917
Stichting Halt€ 9.720
Stichting Thuiszorg West-Brabant€ 73.663
Totaal€ 426.300
Soort Subsidie: Onderwijs KansenBeleid
OrganisatieBedrag
Bibliotheek West-Brabant€ 123.141
De Kleine Markies€ 144.897,60
Het Peutercollege€ 456.292,80
Lowys Porquinstichting - Nieuwkomers€ 125.000
Lowys Porquinstichting- Onderwijsverlening€ 149.590
LPS kinderopvang€ 1.137.957
Mamalou kinderopvang€ 457.514,40
Newkids€ 65.926,70
School Oost€ 63.500
Stichting ABBO€ 32.000
Stichting Kibeo€ 55.130,40
Stichting SOM€ 65.500
ZO Kinderopvang€ 27.615,20
Totaal€ 2.904.065,10

Heeft deze informatie u geholpen?