De gemeente kan subsidie verlenen aan instellingen en organisaties op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling. De gemeente bepaalt aan de hand van het beleid of u subsidie krijgt.

Wat u moet weten

 • Aanvragen voor een jaarlijkse subsidie kunt u indienen van 1 september tot en met 30 september.
 • Aanvragen voor een eenmalige subsidie kunt u 2 maanden voor de startdatum van de activiteit indienen.
 • Buiten de vastgestelde periode kunt u geen aanvraag indienen.
 • De gemeente subsidieert als:
  • uw organisatie ingeschreven is in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel. En als uit de documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering.
  • uw organisatie of activiteit een aantoonbare bijdrage levert aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van zorg en welzijn. De uitgangspunten zijn: Uw organisatie zorgt met andere instanties voor een keten in de maatschappelijke zorg waardoor voordeel ontstaat. Het te bereiken resultaat is concreet vastgelegd. Het gaat duidelijk om een innovatieve aanpak of oplossing.
  • de activiteiten plaatsvinden in de gemeente of voor inwoners van de gemeente zijn.
  • uw organisatie, naast de eigen financiële middelen, onvoldoende financiële middelen heeft om de activiteiten te bekostigen.
  • de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd bent u verplicht om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen.
 • U bent verplicht om wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon aan ons te melden.
 • U heeft nodig:
  • een sluitende begroting.
  • een activiteitenplan, jaarplanning of projectplan.
  • een scan van een bankafschrift.
  • bij een eerste aanvraag, een jaarverslag van voorgaand jaar.
 • Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Heeft deze informatie u geholpen?