De gemeente Bergen op Zoom kan subsidie verlenen aan instellingen en organisaties voor activiteiten en initiatieven die worden uitgevoerd in 2023 en die bijdragen aan de doelen en opgaven uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II.

De gemeente bepaalt aan de hand van de kaders van deze akkoorden of u subsidie krijgt.

Aanvraag subsidie

Wat u moet weten

 • Aanvragen voor deze eenmalige subsidie kunt u indienen tot 1 november 2023.
 • Aanvragen voor deze eenmalige subsidie kunt u ten minste vier weken vóór aanvang van de activiteit indienen.
 • Buiten de vastgestelde periode kunt u geen aanvraag indienen.

Invulinstructie

 • Om de aanvraag te kunnen doen maakt u gebruik van de button ‘aanvraag subsidie’ op deze website. Naast het aanvraagformulier vult u de ‘bijlage aanvraagformulier subsidieregeling.
 • Voor het aanvraagformulier geldt op onderdelen de volgende invulinstructie:
  • Onderdeel Subsidie Producten: Kies hier voor ‘Welzijn/zorg Maatschappelijke Dienstverlening (eenmalig)
  • Onderdeel Bijdrage gemeentelijke doelstellingen (Welzijn/Zorg): Kies hier voor ‘We gaan uit van het te bereiken resultaat’.
  • Onderdeel Doelstelling motivatie:  Hier kunt u verwijzen naar deze bijlage, die u toevoegt aan uw subsidieaanvraag.
  • Onderdeel Toelichting subsidieaanvraag: Hier kunt u op alle vijf de onderdelen verwijzen naar deze bijlage, die u toevoegt aan uw subsidieaanvraag.

*Naast het aanvraagformulier voegt u de ‘bijlage aanvraagformulier subsidieregeling’ toe.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier of de aanvraag via de website? Neemt u dan gerust contact op via: subsidie@bergenopzoom.nl

Subsidieregeling gezond en actief leven bergen op zoom 2023

Nieuwsbrief doen wat nodig is gezond en actief leven akkoord

Bijlage aanvraagformulier subsidieregeling gezond en actief leven 2023