Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? In bepaalde gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De Bbz-regeling wordt uitgevoerd door ISD Brabantse Wal voor de ondernemers uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Heeft deze informatie u geholpen?