Deze eiland kavels zijn gelegen op dé zichtlocaties aan de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Ook is het bedrijventerrein Oude Molen direct ontsloten via deze snelweg. Door deze uitstekende ligging is de belangstelling voor bedrijfsvestiging op dit terrein groot.

Steenspil (eilandkavels) Oude Molen
Steenspil (eilandkavels) Oude Molen

Verkoopinformatie kunt u opvragen via grondzaken@bergenopzoom.nl.

Status: Beschikbaar
Aantal beschikbaar: nog 0 beschikbaar (F1 t/m F5 in optie).
Aanvaarding: In overleg

Soort bouw: Nieuwbouw

Oppervlakte: 3000m2
Energielabel: A

Kosten: v.a. € 448.050 excl. BTW

Prijs

De uitgifteprijzen (peildatum 2021) voor deze kavels bedragen als volgt:
Kavel F-1 circa 2.987 m², ofwel € 448.050
Kavel F-2 circa 3.232 m², ofwel € 484.800
Kavel F-3 circa 4.768 m², ofwel € 739.040
Kavel F-4 circa 4.810 m², ofwel € 745.550
Kavel F-5 circa 4.518 m², ofwel € 699.825

Let op: Deze prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Het totale bedrijventerrein is circa 41 hectare groot, is modern van karakter en overwegend kleinschalig. Op het bedrijventerrein bevindt zich ook een Spectrum-bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige bedrijvigheid. De gevestigde bedrijven hebben een goede uitstraling.
Het terrein beschikt over goede telecomvoorzieningen, maar door het kleinschalige karakter is er geen behoefte aan spoor-, water of pijpleidingontsluiting. De nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) zijn standaard aanwezig, evenals een bushalte aan de provinciale weg naar Steenbergen of Bergen op Zoom.

Het bedrijventerrein is al enkel jaren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd. In het KVO maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken om overlast en criminaliteit te voorkomen. Ook onderhoud en beheer van het bedrijventerrein maakt hier onderdeel vanuit.

Bestemmingsplan

Deze kavel valt onder het bestemmingsplan Oude Molen (gewijzigd vastgesteld op 30 juni 2011) en heeft de bestemming ‘Gemengd II’. U kunt hier uw bedrijf te realiseren tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het is daarbij mogelijk om bij uw bedrijf een kantoor te vestigen met een maximale oppervlakte van 40% van uw totale bedrijfsvloeroppervlakte en niet meer bedraagt dan 2.000m². Verder is in het bestemmingsplan een ontheffingsmogelijkheid opgenomen ten aanzien van deze kantoorgrootte. Dit biedt u de mogelijkheid om het kantooroppervlakte te vergroten naar 60% van uw totale bedrijfsvloeroppervlakte met een maximum van 3.000m². Dit kan alleen als dit voor een doelmatige bedrijfsuitoefening noodzakelijk.

Tevens kunt u voor deze kavels ontheffing aanvragen voor ondergeschikte detailhandel tot 30% van het bedrijfsvloeroppervlakte.

Uw bedrijf moet gebouwd worden binnen het aangegeven bebouwingsvlak. Voor deze kavel geldt dat dit bebouwingsvlak volledig bebouwd mag worden. Het minimum bebouwingspercentage is 60%. Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan. Deze kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook is voor dit gebied een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit plan is eveneens verwerkt in het bestemmingsplan met als doel om de ruimtelijke kwaliteit van het te realiseren bedrijventerrein c.q. woongebied te bevorderen en een bepaalde basiskwaliteit te garanderen. Het beeldkwaliteitsplan kunt u opvragen via grondzaken@bergenopzoom.nl.

Bodemonderzoek

De gemeente heeft een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. In het rapport is de conclusie opgenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport kan op verzoek beschikbaar worden gesteld.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de heer R. van Splunter of de heer P.J. Kleppe van het van het Team Economie, afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Heeft deze informatie u geholpen?