De gemeenteraad wil graag uw mening horen! Uw inbreng in de politieke besluitvorming is belangrijk. U kunt uw mening geven tijdens Beeldvorming 1. Raadsleden willen zoveel mogelijk informatie verzamelen over een bepaald onderwerp. Uw inspraak reactie is hiervoor heel belangrijk. Raadsleden krijgen een beter beeld van de voor- en nadelen van een besluit. Dit besluit wordt genomen in de raadsvergadering.
 

Vergaderkalender

De exacte datums van de bijeenkomsten Beeldvorming 1, de onderwerpen en de vergaderlocatie vindt u op de kalender(externe link).

Spelregels voor het spreekrecht 

  • Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Beeldvorming 1 melden aan de raadsgriffie(externe link). Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. Sprekers krijgen op volgorde van aanmelding het woord.
  • Het woord kan niet gevoerd worden over: een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan. Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  • Het inspreken beperkt zich tot die zaken die rechtstreeks verband houden met het geagendeerde onderwerp. Treedt de inspreker buiten de orde, dan kan de voorzitter hem of haar het woord ontnemen.
  • De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. 

Vragen

Heeft u vragen over het spreekrecht? Neem dan contact op met de raadsgriffie(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?