Deze subsidie is een jaarlijkse bijdrage voor sportverenigingen als waardering voor hun activiteiten en prestaties. Een aanvraag voor subsidie kan het hele jaar worden ingediend.