In 30 minuten van hartje Roosendaal naar hartje Bergen op Zoom fietsen en andersom via snelfietsroute F58.

Roosendaal en Bergen op Zoom worden in de komende jaren aan elkaar verbonden met een snelle fietsverbinding: de F58. Op 25 september 2019 hebben de wethouders Cees Lok van Roosendaal en Andrew Harijgens van Bergen op Zoom samen met de gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant hiervoor een bestuursovereenkomst getekend.

Snel, veilig en comfortabel fietsen tussen Bergen op Zoom en Roosendaal

Deze nieuwe snelfietsroute moet de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger, sneller en aantrekkelijker maken. Daarmee zullen meer forenzen vaker voor de fiets kiezen. Uiteindelijk zal de F58 Eindhoven, Tilburg, Breda, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom aan elkaar verbinden.

Maar de F58 is niet de enige fietsroute in Brabant. De Provincie heeft de ambitie om in 2030 18 fietsroutes te hebben aangelegd, met drie verbindingen naar Antwerpen en Turnhout en twee verbindingen met Limburg. Met het realiseren van snelfietsroutes willen provincie en gemeenten huidige fietsers en inwoners verleiden om vaker te fietsen. Meer mensen op de (elektrische) fiets zorgt voor een betere bereikbaarheid van de provincie en een gezondere omgeving en mensen.

Wil je meer weten over de snelfietsroutes?

Ga dan naar www.sjees.nl. Op deze site vind je alles over de routes, welke er al liggen en waar ze binnenkort worden aangelegd. Bekijk alvast deze animatie voor een impressie! Inmiddels is er ook een video beschikbaar, waarin je in vogelvlucht een overzicht krijgt van de F58, de snelfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. 

Onderaan deze pagina kunt u het voorkeurstraject downloaden.

Het tracé

In samenspraak met de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en de Provincie Brabant is er naar de meest optimale en veilige route gezocht voor de F58. De route start in Roosendaal op de Wouwseweg, vervolgt zijn weg langs Wouw en Heerle met als eind bestemming de Marconilaan in Bergen op Zoom.

Dit tracé kan nog op sommige punten wijzigen.

Informatie voor grondeigenaren

Wanneer wordt de fietssnelweg aangelegd?

De voorbereidingen zijn gestart en we streven ernaar om dit jaar met alle grondeigenaren tot overeenstemming te komen. De heer Michielsen (F. Michielsen rentmeesters) zal u namens de gemeente Bergen op Zoom schriftelijk benaderen voor het maken van een afspraak. U kunt ook zelf contact opnemen met de heer Michielsen via telefoonnummer 0164-266151 of per mail: info@michielsenrentmeesters.nl. De gesprekken worden vanwege corona telefonisch en eventueel via teams gehouden.

Met de aanleg van de fietssnelweg willen we in 2022 starten. 

Heeft deze informatie u geholpen?