De gemeente Bergen op Zoom heeft een Conventionele Explosieven-Bodembelastingkaart (CE-BBK). Op deze kaart staan mogelijk aanwezige ‘verdachte’ CE-gebieden, die achtergebleven kunnen zijn vanuit de Tweede Wereldoorlog. Als er niet gegraven wordt in de bodem, zijn eventuele explosieven geen gevaar voor de omgeving. Zodra de schop de grond in gaat, kunnen mogelijk aanwezige explosieven gevaar gaan opleveren.

Conventionele Explosieven-Bodembelastingkaart

Reeds uitgevoerde onderzoeken en werkzaamheden kunnen een verdenking al eerder hebben weerlegd. Wanneer de gemeente beschikt over inhoudelijke informatie, zijn de vlakken op de kaart ‘groen’ als zogenaamde ‘gevrijwaarde gebieden’.
 
Heeft u plannen de bodem te gaan roeren? Check dan eerst de Conventionele Explosieven-Bodembelastingkaart.  (externe link)
U kunt hier inzoomen op de desbetreffende locatie. Als uw werkzaamheden binnen een verdacht gebied vallen, kunt u zich richten tot de gemeente voor aanvullende informatie. Neem hiervoor telefonisch contact op via telefoonnummer 14 0164 of via het e-mailadres communicatie@bergenopzoom.nl.

Vermeld hierbij duidelijk welke werkzaamheden en locatie het betreft, zodat wij u hierover gerichte informatie kunnen toesturen.

Explosief gevonden? 

Ook als een gebied niet verdacht is, is het mogelijk dat u een explosief vindt. Vindt u een voorwerp dat een explosief kan zijn

  • Leg het direct werk stil
  • Beweeg het voorwerp niet
  • Houd mensen uit de buurt
  • Bel de politie

Heeft deze informatie u geholpen?