Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Aanvraag rioolaansluiting

Wat u moet weten

 • Door particulieren mogen geen werkzaamheden in gemeentegrond worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd voor rekening van de aanvrager.
 • De plaats en hoogteligging van de leiding(en) zullen door een ambtenaar van de afdeling Beheer worden aangegeven. De leidingen moeten worden gelegd met een afschot van 1 cm per meter.
 • In principe geldt één aansluiting per woonadres. Hemelwater en vuil water dienen gescheiden aangeboden te worden.
 • In het buitengebied mag alleen het vuil water worden aangeboden. Hemelwater mag niet worden aangesloten op de drukriolering.
 • De gemeente legt een rioolaansluiting tot de grens van uw terrein. Wij doen dit in overleg.
 • U kunt de rioolaansluiting op uw eigen terrein het beste (laten) aanleggen als de gemeente klaar is met de werkzaamheden. Dan weet u dat de aansluiting klopt.
 • Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.
 • Als u aangesloten bent op de riolering, ontvangt u jaarlijks een aanslag rioolheffing.
 • Alle schade, welke door het aanbrengen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van afvoerleidingen aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht, moet door de aanvrager aan de gemeente worden vergoed.
 • Aanvrager vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken tot vergoeding van schade, welke door het aanbrengen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van afvoerleidingen aan eigendommen van derden wordt toegebracht
 • De kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden die nodig zijn en worden per aansluiting berekend. De gemeente start de werkzaamheden nadat u akkoord bent gegaan met de vastgestelde prijs en de kosten betaald zijn.
 • Stuur het aanvraagformulier naar kcc.rioolbeheer@bergenopzoom.nl

Kosten

Omdat niet elke aansluiting hetzelfde is, worden er verschillende tarieven gehanteerd. Hieronder staan de tarieven van de meest gangbare aansluitingen. De medewerker van de gemeente bepaalt uiteindelijk wat voor soort aansluiting nodig is voor uw pand en wat de kosten hiervan zijn. Binnen 4 weken na de aanvraag zult u de offerte ontvangen met de werkelijke kosten voor de uit te voeren werkzaamheden.

Het basistarief voor een standaard aansluiting zijn:

Soort aansluitingKosten
Enkele aansluiting Ø 125 tot 160 mm€ 968
Gescheiden aansluiting Ø 125 tot 160 mm€ 1.314

Daarnaast kunnen er extra kosten bijkomen, zoals:

 • Bij panden die meer dan 7 meter van de gemeentelijke riolering verwijderd liggen.
 • Bij aansluitingen met een diameter groter dan 160 mm.
 • Bij het aansluiten op drukriolering.
 • Bij panden buiten de bebouwde kom.
 • Bij panden in de binnenstad, vanwege de bestrating van de binnenstad.
 • Wanneer er in asfalt gezaagd moet worden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Mail dan naar kcc.rioolbeheer@bergenopzoom.nl of bel naar de gemeente via telefoonnummer 140164 en vraag naar de beheerder riolering.

Heeft deze informatie u geholpen?