Bekijk via het Omgevingsloket of er een vergunning nodig is als u reclame aan uw pand of langs de straat wilt plaatsen. Of vraag meteen een vergunning aan. Als u meteen een vergunning wilt aanvragen heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig.

Reclame bij of aan uw pand

  • Als de reclame groter is dan 0,5 m2, is een omgevingsvergunning nodig. Ook voor reclame voor sportieve, politieke en culturele evenementen.
  • Bij een rijksmonument of een gemeentelijk monument is een omgevingsvergunning nodig. Kijk of uw pand op de Monumentenlijst(externe link) staat.
  • Reclame mag niet meer dan 70 centimeter van de gevel uitsteken.
  • Reclame mag niet op een verdieping worden geplaatst.
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente 1 keer verlengen.
  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw vergunningaanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak over uw bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Reclame op straat

In de gemeente staan ongeveer 140 driehoeksborden. Er is ook lichtmastreclame. Hierop kunt u adverteren door contact op te nemen met het bedrijf dat u op deze borden aantreft.

Heeft deze informatie u geholpen?