Reclame plaatsen, vergunning

Bekijk via het Omgevingsloket of er een vergunning nodig is als u reclame aan uw pand of langs de straat wilt plaatsen. Of vraag meteen een vergunning aan. Als u meteen een vergunning wilt aanvragen heeft u DigiD nodig. Bedrijven hebben eHerkenning nodig.

Reclame bij of aan uw pand

  • Als de reclame groter is dan 0,5 m2, is een omgevingsvergunning nodig. Ook voor reclame voor sportieve, politieke en culturele evenementen.
  • Bij een rijksmonument of een gemeentelijk monument is een omgevingsvergunning nodig. Kijk of uw pand op de Monumentenlijst staat.
  • Reclame mag niet meer dan 70 centimeter van de gevel uitsteken.
  • Reclame mag niet op een verdieping worden geplaatst.
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente 1 keer verlengen.
  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw vergunningaanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak over uw bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Reclame op straat

In de gemeente staan ongeveer 140 driehoeksborden. Er is ook lichtmastreclame of reclame in bushokjes. U kunt adverteren door contact op te nemen met het bedrijf dat u op deze reclamemiddelen aantreft. Of u kunt deĀ bedrijven er over bellen:

  • Reclame aan lichtmasten: Reclanet, telefoonnummer 076 5874030
  • Reclame in bushokjes: Clear Channel, telefoonnummer 085 0170070
  • Digitale vrijstaande reclamevitrine: Europanelen / Mupi : Clear Channel, telefoonnummer 085 0170070
  • Driehoeksborden / sandwichborden (tweezijdige reclamedisplays): Hoffman outdoor media, telefoonnummer 050 5250525

Heeft deze informatie u geholpen?