In De Markiezaten wordt nog volop gebouwd. Het realiseren van 800 woningen in De Markiezaten neemt een aantal jaren in beslag. In 2026 zullen naar verwachting alle 800 woningen van De Markiezaten opgeleverd zijn. Nieuwe woningen staan straks verspreid over het grote gebied in meerdere deelwijken. Ook die bestaan onderling uit deelfases met verschillende aantallen en typen woningen. Onderling gaan deze gefaseerd in verkoop en gebouwd worden. Elke deel van de wijk heeft een eigen planning.

De gemeente Bergen op Zoom verkoopt particuliere woningbouwkavels in de deelgebieden De Terpen en De Meander.
De planning, onder voorbehoud, ziet er momenteel als volgt uit:

  • 4e kwartaal 2022: 6 kavels Terp Blauwborst: gemiddelde kavelgrootte ca 950m2.
  • 4e kwartaal 2022: 9 Kavels Sportlaan (Buurt 5): gemiddelde kavelgrootte ca 375 m2
  • Medio 2023: 7 Kavels Koekoeksbloem (Buurt 5): gemiddeld kavelgrootte ca 400m2
  • Medio 2023: 7 Kavels Terpen Grutto (kavelgrootte ca 700 m2) en 7 kavels Roerdomp (kavelgrootte ca 900m2 of eventueel een ander verkaveling met diverse kleinere kavels)
Woningbouwkavels in de deelgebieden De Terpen en De Meander. De kavels Blauwborst, Sportlaan, Koekoeksbloem en Grutto worden weergegeven.

Meer informatie zal geplaatst worden als deze vastgesteld is. Denk dan aan de definitieve verkaveling, beeldregie en verkoopprocedure.

Daarnaast treft de gemeente momenteel voorbereidingen voor de planuitwerking van enkele toekomstige woonbuurten Markiezaten-De Wal fase 2 en Scheldevesting- Spaanse Schaeren.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de heer A. de Groot van de afdeling Grondzaken. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 0164-277015 en per e-mail via grondzaken@bergenopzoom.nl.

De Markiezaten - De Wal fase 2

Markiezaten-De Wal fase 2 is het gebied aan de Antwerpsestraatweg ter plekke van het voormalige ‘sportpark de Brombeer’.

In het bestemmingsplan Markiezaten-Borgvliet is De Wal fase 2 opgenomen als “Wonen uit te werken”. Hier zijn circa 130 woningen voorzien, in diverse woontypen van vrijstaand tot gestapelde bouw, te realiseren gedurende 2023-2025. De procedure van de planuitwerking zal medio 2022 gaan lopen.

Scheldevesting- Spaanse Schaeren

Scheldevesting-Spaanse Schaeren is het deelgebied dat grenst aan Binnenschelde, globaal tussen de Calandweg-Waterschans en Boulevard.

In de vastgestelde ontwikkelvisie ScheldeVesting zijn binnen het deelplan Spaanse Schaeren circa 400 woningen voorzien, in diverse woontypen van vrijstaand tot gestapelde bouw. De plannen hiervoor dienen nog uitgewerkt te worden en zijn tevens nog vast te stellen door de raad. De procedure hiervoor zal naar verwachting vanaf 2023 gaan lopen.