Pijlervisie Sociaal en Veilig vastgesteld

Op 20 juni 2024 heeft de gemeenteraad positief geoordeeld over de Pijlervisie Sociaal en Veilig van de gemeente Bergen op Zoom. In deze visie nemen we u mee in het toekomstbeeld dat we als gemeente hebben op het gebied van: gezondheid, inkomen, welzijn en zorg, sport en bewegen, cultuur, onderwijs en veiligheid. Er worden vier hoofdthema's besproken: meedoen, ontwikkelen, gezond leven makkelijk maken en een veilige stad. 

De Pijlervisie Sociaal en Veilig is tot stand gekomen in dialoog met onze omgeving. We hebben in twee participatierondes gesproken met onder andere partners, ondernemers, de jeugdraad, adviesraad Sociaal Domein, scholieren, inwoners en de gemeenteraad. We willen iedereen die heeft meegepraat bedanken. Met het participatietraject is een gedragen, samenhangende visie gevormd.

Pijlervisie sociaal en veilig