De gemeente heeft ruim 45.000 bomen in onderhoud. Bij dit onderhoud moeten we ons aan een aantal wettelijke verplichtingen houden. Zo hebben we volgens het Burgerlijk Wetboek een algemene zorgplicht voor de bomen. We moeten de bomen minimaal een keer in de 5 jaar controleren op veiligheid. Op dit moment controleren we de bomen 1 keer in de 3 jaar. Bomen met een verminderde gezondheid keuren we ieder jaar.

Daarnaast geldt de Wegenverkeerswet. Hierin staan regels over de maximale hoogten van vervoersmiddelen. De gemeente moet er voor zorgen dat er geen takken boven wegen en fietspaden hangen. Dit zijn de hoogtes waar we rekening mee moeten houden:

  • 4,5m takvrije zone boven rijbanen
  • 3m takvrije zone boven fiets en wandelpaden

Hierbij moet de verhouding tussen stam en kroon van minimaal 1 /1 aangehouden worden. Dit kan betekenen dat de vrije doorgang niet altijd in 1 snoeibeurt gerealiseerd kan worden.

Daarnaast snoeit de gemeente ook haar bomen die grenzen aan kavels van andere eigenaren om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij houden wij als het mogelijk is, 2 meter bladvrije zone aan tot gebouwen. We snoeien bij overhangende takken de bomen op tot 4,5 meter takvrije zone.

Toch ervaren sommige inwoners overlast van bomen ondanks de pogingen van de gemeente om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeente mag in tegenstelling tot andere buren (uit het burenrecht) bomen dichter dan de wettelijke 2 meter planten. De takken van de gemeentebomen mogen ook over andermans eigendom hangen. U kunt in deze gevallen dus geen claim bij de gemeente wegleggen om deze takken te laten verwijderen, u kunt ons uiteraard wel de wens voorleggen.

Wilt u het boombeheerplan lezen, stuurt u dan een mail naar communicatie@bergenopzoom.nl dan sturen we het plan naar u toe.

Heeft deze informatie u geholpen?