De mobiliteit van mensen wordt steeds duurzamer en het aantal elektrische auto’s in Bergen op Zoom neemt verder toe. Elektrische auto’s hebben de toekomst; ze zijn schoon, stil en zuinig. Daarom stimuleert de gemeente Bergen op Zoom elektrisch rijden. Zo werkt de gemeente bijvoorbeeld aan voldoende openbare laadpalen in woonwijken, op werklocaties en in parkeergarages.

Laadpalen in Bergen op Zoom

Op www.oplaadpalen.nl vindt u alle plaatsen van openbaren laadpalen in de gemeente Bergen op Zoom. Hier kunt u meteen zien of een laadpaal op dat moment vrij is.

Nieuwe laadpalen worden gepubliceerd in het Gemeenteblad van Bergen op Zoom.

Daarnaast blijft het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van een openbare laadpaal in uw buurt.

Veelgestelde vragen

Hoe kan het dat er ineens een laadpaal voor mijn deur staat?

Laadpalen worden geplaatst als één of meerdere bewoners en/of werknemers een aanvraag hebben gedaan voor een laadpaal. Deze aanvraag is getoetst op een aantal eisen. Er is vervolgens een meest geschikte plaats gekozen waar omwonenden er zo min mogelijk last van hebben. Dit is in de meeste gevallen niet direct voor woningen, deuren of ramen.

Hoe wordt het verkeersbesluit gepubliceerd?

De gemeente neemt over alle goedgekeurde aanvragen voor een laadpaal een verkeersbesluit. Dan start een periode van 6 weken waarin u eventueel bezwaar kunt maken tegen dit besluit. U kunt de verkeersbesluiten terugvinden in de Staatscourant.

Krijg ik een gereserveerde parkeerplaats bij een laadpaal?

Nee, alle laadpalen in de openbare ruimte zijn door iedereen te gebruiken. De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's. Daar staat een bord bij. Op deze parkeerplaats mag u alleen parkeren als u uw auto oplaadt. Is de accu van uw auto opgeladen? Verplaats deze dan zodat iemand anders de laadpaal kan gebruiken.

Zorgt de plaatsing van een laadpaal op een parkeerplek voor extra parkeerdruk?

We zorgen dat er evenveel parkeerplek blijft. Met het plaatsen van een laadpaal wordt de functie van een openbare parkeerplaats anders, maar de parkeerplaats vervalt niet. We zitten in een overgangsperiode waar de gemeente zowel ruimte wil bieden aan elektrische als niet-elektrische auto's. Een laadpaal wordt ook altijd door een inwoner uit de buurt aangevraagd.

Mag ik met een niet-elektrische auto parkeren bij een laadpunt?

Nee, dat mag niet. Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. U mag er dus ook niet parkeren als uw auto niet aan het opladen is.

Geldt het betaald parkeren ook op een parkeerplek met laadpaal?

Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een betaald parkeren zone, dan betaalt u gewoon parkeerkosten. Dat gaat niet automatisch via de laadpas. Het huidige parkeerregime verandert niet.

Mag ik vanuit mijn woning een laadkabel leggen naar een openbare parkeerplek?

Nee, dat is vanwege toegankelijkheid van de stoep en om veiligheidsredenen niet toegestaan. Ook niet als er gebruik wordt gemaakt van een afdekmat, kabelgoot of iets dergelijks. Een zogenaamde verlengd private aansluiting is niet toegestaan.

Heeft deze informatie u geholpen?