De mobiliteit van mensen wordt steeds duurzamer en het aantal elektrische auto’s in Bergen op Zoom neemt verder toe. Elektrische auto’s hebben de toekomst; ze zijn schoon, stil en zuinig. Daarom stimuleert de gemeente Bergen op Zoom elektrisch rijden. Zo werkt de gemeente bijvoorbeeld aan voldoende openbare laadpalen in woonwijken, op werklocaties en in parkeergarages.

Laadpalen in Bergen op Zoom

Op www.oplaadpalen.nl vindt u alle plaatsen van openbaren laadpalen in de gemeente Bergen op Zoom. Hier kunt u meteen zien of een laadpaal op dat moment vrij is.

Aanvragen openbaar oplaadpunt

Heeft u een elektrische auto of overweegt u er één aan te schaffen? Maar is er geen laadpaal in de buurt van uw woning of bedrijf? U kunt een laadpaal voor een elektrische auto aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
  2. Uw elektrische of hybride auto heeft een actieradius van ten minste 50 kilometer óf 9kWh accucapaciteit.
  3. Binnen 200 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
  4. U bent woonachtig of werkzaam in de gemeente Bergen op Zoom en kunt dat aantonen.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u een laadpaal aanvragen. Allego toetst samen met de gemeente of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op de website van Openbaarladen.nl.

Openbare laadpalen Allego

Op deze kaart van Allego zijn alle gerealiseerde en aangevraagde oplaadpalen van Allego zichtbaar in de gemeente Bergen op Zoom.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het?

Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal 18 à 24 weken. Wanneer iemand bezwaar maakt, kan het proces langer duren. 

Kan ik een laadpaal op mijn eigen terrein krijgen?

Wilt u een laadpunt op een oprit of parkeerplaats op eigen terrein bij uw woning of bedrijf? Dan hoeft u dit niet te melden of aan te vragen bij de gemeente. Dit regelt u zelf bij één van de leveranciers van laadpalen.

Hoe kan het dat er ineens een laadpaal voor mijn deur staat?

Laadpalen worden geplaatst als één of meerdere bewoners en/of werknemers een aanvraag hebben gedaan voor een laadpaal. Deze aanvraag is getoetst op een aantal eisen. Er is vervolgens een meest geschikte plaats gekozen waar omwonenden er zo min mogelijk last van hebben. Dit is in de meeste gevallen niet direct voor woningen, deuren of ramen.

Hoe wordt het verkeersbesluit gepubliceerd?

De gemeente neemt vanaf 1 januari 2021 over alle goedgekeurde aanvragen voor een laadpaal een verkeersbesluit. Dan start een periode van 6 weken waarin u eventueel bezwaar kunt maken tegen dit besluit. De verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de De Bode van de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast kunt u ze terugvinden in de Staatscourant

Krijg ik een gereserveerde parkeerplaats bij een laadpaal?

Nee, alle laadpalen in de openbare ruimte zijn door iedereen te gebruiken. De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's. Daar staat een bord bij. Op deze parkeerplaats mag u alleen parkeren als u uw auto oplaadt. Is de accu van uw auto opgeladen? Verplaats deze dan zodat iemand anders de laadpaal kan gebruiken.

Zorgt de plaatsing van een laadpaal op een parkeerplek voor extra parkeerdruk?

We zorgen dat er evenveel parkeerplek blijft. Met het plaatsen van een laadpaal wordt de functie van een openbare parkeerplaats anders, maar de parkeerplaats vervalt niet. We zitten in een overgangsperiode waar de gemeente zowel ruimte wil bieden aan elektrische als niet-elektrische auto's.

Waarom wordt er soms maar één parkeervak gereserveerd voor elektrische auto's?

Het is niet altijd nodig twee parkeervakken voor elektrische auto's te reserveren. We kijken aan de hand van de aanvragen en het gebruik van de laadpaal of het nodig is om uit te breiden met een tweede parkeervak. Wanneer blijkt dat een laadpaal goed wordt kan ook de tweede parkeerplaats worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Mag ik met een niet-elektrische auto parkeren bij een laadpunt?

Nee, dat mag niet. Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. U mag er dus ook niet parkeren als uw auto niet aan het opladen is.

Geldt het betaald parkeren ook op een parkeerplek met laadpaal?

Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een betaald parkeren zone, dan betaalt u gewoon parkeerkosten. Dat gaat niet automatisch via de laadpas. Het huidige parkeerregime verandert niet.

Mag ik vanuit mijn woning een laadkabel leggen naar een openbare parkeerplek?

Nee, dat is vanwege toegankelijkheid van de stoep en om veiligheidsredenen niet toegestaan. Ook niet als er gebruik wordt gemaakt van een afdekmat, kabelgoot of iets dergelijks. Een zogenaamde verlengd private aansluiting is niet toegestaan.

Heeft deze informatie u geholpen?