Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is de afstand naar de school groot of kan het kind wegens zijn/haar handicap niet zelfstandig naar school. In bepaalde gevallen komt u dan in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.