Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is de afstand naar de school groot of kan het kind wegens zijn/haar handicap niet zelfstandig naar school. In bepaalde gevallen komt u dan in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

U kunt leerlingenvervoer aanvragen

 • Als uw kind op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit.
 • Als uw kind vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.

In de Matrix krijgt u antwoord op de volgende vragen

  • Is leerlingenvervoer in mijn situatie wel van toepassing?
  • Welke formulieren moet ik meesturen?
  • Wat is mijn eventuele eigen bijdrage?
  • Wanneer ontvang ik digitaal het besluit? Deze termijn mag overigens eenmaal verlengd worden

  De matrix en de formulieren zijn hieronder te vinden en te downloaden.

  Heeft deze informatie u geholpen?