Vorige week heeft er een integrale controle plaatsgevonden bij drie ondernemingen aan de Antwerpsestraatweg. Deze controle is samen met politie, handhaving, douane en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) uitgevoerd. Op basis van signalen en overlastmeldingen is besloten om een integrale controle uit te voeren. 

Tijdens de controle is vastgesteld dat de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet op de kansspelen werd overtreden. De overtreding van de APV had te maken met het niet aanwezig zijn van een leidinggevende. Bij de overtreding van de Wet op de kansspelen ging het om kansspelautomaten waarvoor geen vergunning is aangevraagd. Ook is er tabak waar geen accijns over is betaald in beslag genomen door de douane. De NVWA heeft tenslotte tevens geconstateerd dat er binnen in de ondernemingen werd gerookt terwijl dat niet is toegestaan.

Burgemeester Margo Mulder vindt het van belang dat dit soort controles vaker worden uitgevoerd. “Door deze manier van samenwerking kunnen wij daadkrachtig én zichtbaar optreden tegen illegale middelen en mogelijke criminaliteit tegengaan. Want mét elkaar staan wij voor een veilige woonomgeving voor onze inwoners. Mijn dank gaat uit naar alle partijen die zich hebben ingezet om deze controle uit te voeren.”