Integrale controle bij supermarkten

Bij een integrale controle van politie, handhaving, douane, NVWA en OMWB bij drie supermarkten in de gemeente Bergen op Zoom zijn dinsdagmiddag 18 juni diverse overtredingen gesignaleerd. Er is vastgesteld dat de Alcoholwet is overtreden, onder andere doordat er geen leidinggevenden aanwezig waren in de bedrijven.

Ook is er een hoeveelheid sigaretten aangetroffen waar geen accijns over is betaald. Tot slot heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit een aantal overtredingen geconstateerd op het gebied van hygiëne en het verkopen van producten die over de houdbaarheidsdatum zijn. 

“We willen graag samen met ondernemers optrekken, als het gaat om eerlijk en rechtmatig zaken doen. Dergelijke integrale controles hebben daarom een belangrijke preventieve functie. Daar waar de bevoegde instanties overtredingen constateren, zal er een passende sanctie volgen. Bergen op Zoom wil een ondernemende gemeente zijn, echter overtredingen zullen we niet tolereren.”, aldus burgemeester Margo Mulder.