Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Bergen op Zoom wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die ondernemers gelijke kansen en mogelijkheden biedt. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt. Zo worden de doelstellingen, uitgangspunten en kaders geschetst waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt.

Wilt u het Inkoop & Aanbestedingsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom lezen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@bergenopzoom.nl en dan krijgt u het document toegestuurd. 

Publicatie van Nationale- en Europese aanbestedingen

Wanneer de gemeente een Nationale Aanbestedingsprocedure volgt, wordt de opdracht op www.tenderned.nl gepubliceerd. Aanbestedingen waar een Europese aanbestedingsprocedure voor gevolgd wordt, worden zowel op www.tenderned.nl als https://ted.europa.eu/ gepubliceerd.  

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten 2021 gemeente Bergen op Zoom 

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 2021 van de gemeente Bergen op Zoom zijn van toepassing op alle inkopen van de gemeente betreffende leveringen en diensten. Als de gemeente besluit om andere voorwaarden toe te passen, wordt dit in het betreffende inkoopproces kenbaar gemaakt. 
 
De Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten 2021 gemeente Bergen op Zoom kunt u opvragen via communicatie@bergenopzoom.nl.

Inkoopprocedure voor de inhuur van tijdelijk personeel: Flex West-Brabant

Voor het inhuren van tijdelijk personeel wordt binnen de gemeente gebruik gemaakt van Flex West-Brabant. Op deze website verschijnen de opdrachten van alle deelnemers van de marktplaats. Tevens is op de website vermeld aan welke voorwaarden ondernemers moeten voldoen.

Hulp voor lokale ondernemers bij aanbestedingsvragen

Voor vragen over het inkoop- en aanbestedingsproces kunt u terecht bij de vakgroep Aanbesteden en Contractmanagement. De adviseurs helpen lokale ondernemers graag bij het beantwoorden van aanbestedingsvragen. Hiervoor kunt u een afspraak maken en deze afspraak duurt ongeveer 45 minuten. Vragen over specifieke (lopende) aanbestedingsprocedures kunnen niet worden behandeld. Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar aanbesteden@bergenopzoom.nl

Deze afspraken en het e-mailadres zijn niet ten behoeve van acquisitie. Voor acquisitie verwijzen wij u graag door naar het Bedrijvenloket.
 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Inkoop & Aanbestedingsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom? Bel 14 0164 of vul het contactformulier in.

Heeft deze informatie u geholpen?