Initiatief Volle Straatjes BoZ van start!

Vanochtend is het startschot gegeven voor het initiatief Volle Straatjes BoZ. Dit netwerk zet zich in voor de aanpak van leegstand in de binnenstad van Bergen op Zoom, met als doel om een levendig en toekomstbestendig stadshart te creëren.

Er zijn meerdere partijen betrokken bij Volle Straatjes BoZ, waaronder vastgoedpartijen, makelaars, stakeholders en de gemeente Bergen op Zoom. Binnen het netwerk delen aangesloten partijen hun kennis en informatie om samen effectieve oplossingen te vinden. Dit initiatief wordt geïnitieerd en gefaciliteerd door de gemeente Bergen op Zoom. Volle Straatjes BoZ is een open netwerk. Geïnteresseerde partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het initiatief zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via binnenstad@bergenopzoom.nl.

Leegstand structureel aanpakken

Wethouder Dominique Hopmans is trots op het ontstaan van het netwerk en benadrukt: “Met Volle Straatjes BoZ beoogt de gemeente Bergen op Zoom samen met het netwerk leegstand in de binnenstad structureel aan te pakken. Ons doel is een strategische invulling van de binnenstad op de lange termijn, waarbij we blijven inzetten op een compact kernwinkelgebied én de leefbaarheid in het stadscentrum en de aanloopstraten verhogen.” 

Waardevolle publiek-private samenwerking

Krabbegat Vastgoed is een van de aangesloten partijen in het netwerk. Morris Jansen: “Krabbegat Vastgoed investeert actief in Bergen op Zoom om een bijdrage te leveren aan thema's als leefbaarheid, duurzaamheid, vergroening, hittestress en het oplossen van leegstand. Wij ondersteunen dan ook deze waardevolle publiek-private samenwerking en stellen graag onze kennis en kunde over binnenstedelijk (her)ontwikkelen ter beschikking.”

Website binnenkort live

Binnenkort gaat de website vollestraatjesboz.nl live. Hierop verschijnt nieuws over de aanpak leegstand, ontwikkelingen in en rondom de Bergse binnenstad en worden achtergronden gedeeld.

Gesprekken met pandeigenaren

In het najaar van 2023 is de gemeente gestart met het creëren van een overzicht per straat in de binnenstad. Hier is in kaart gebracht wie pandeigenaren zijn, welke initiatieven er al bestaan en waarom sommige initiatieven worden afgewezen. Er lopen sinds die tijd al diverse gesprekken met pandeigenaren om samen te kijken hoe we wél tot een invulling van een pand kunnen komen. Onderwerpen die ook aan bod komen zijn de vastgoedstrategie op korte, middellange en lange termijn en de bereidheid van eigenaren om functionele verbeteringen door te voeren. Ook wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen pandeigenaren, de gemeente en andere betrokkenen. Daarnaast worden in samenwerking met de markt de huidige regels en procedures onder de loep genomen. 

Aangesloten partijen

Naast de gemeente Bergen op Zoom zijn op dit moment de volgende partijen aangesloten bij Volle Straatjes BoZ: Rabobank, Krabbegat Vastgoed B.V., Gebri International B.V., ONZE Vastgoedpartner, Grassodenridder Architecten, Helmig & Fermont, EasySpaces, StartToGrow, De Hypotheker Bergen op Zoom, Vinken Vastgoed, De VIERWINDEN Makelaardij en Baas Makelaars. Bovengenoemde partijen staan in nauw contact met Ondernemersvereniging Sterck en haar leden om het initiatief tot een succes te maken.