Huisvesting arbeidsmigranten

Met de visie en beleidsregels humane huisvesting internationale werknemers 2021-2026, geven we richting aan ons huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten voor de komende jaren.

De komende jaren beogen we in totaal voor circa 1050 arbeidsmigranten short en midstay huisvestingsplaatsen mogelijk te maken. We zetten hierbij in op grootschalige locaties. We willen de kortdurende kamerbewoning in reguliere woningen terugdringen. De uitvoering van de visie kent een aantal sporen:

  1. Het faciliteren van grootschalige huisvestingsinitiatieven conform de beleidsregels
  2. Het intrekken van de uitvoeringsnota beleid onrechtmatige bewoning uit 2010/2017 per 3/12/2021
  3. Het opstellen van nieuwe regelgeving voor kamerbewoning. Verwacht medio 2024. Tot die tijd worden er geen nieuwe aanvragen voor een vergunning kamerverhuur in behandeling genomen.

De visie en beleidsregels zijn op te vragen via communicatie@bergenopzoom.nl en digitaal beschikbaar via Overheid.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?