Medewerkers en inwoners/klanten/bezoekers van de gemeente Bergen op Zoom behandelen elkaar met respect en houden zich aan algemeen erkende omgangsvormen.

Overtreding van de huisregels leidt tot maatregelen ter bescherming van medewerkers, klanten en eigendommen. Op basis van ons agressieprotocol kan een dergelijke maatregel inhouden dat er een gesprek plaatsvindt, een waarschuwingsbrief gestuurd wordt of een contact- en pandverbod wordt opgelegd. Dit is afhankelijk van de ernst van het incident. Bij ernstige incidenten in een van de gemeentelijke gebouwen kan de politie worden ingeschakeld voor verwijdering uit het gebouw of van het terrein en/of het doen van aangifte of melding. Bij herhaling van incidenten kan er ook een contact en/of pandverbod worden opgelegd. Bij de maatregel waarschuwingsbrief, pandverbod, aangifte en stopgesprek wordt er ook een melding gedaan in het Gemeentelijk Incidentenregsiter (GIR).

 • Gevaarlijke voorwerpen
  Het is niet toegestaan om in het bezit van een gevaarlijk voorwerp bijvoorbeeld een slag-, steek- en/of vuurwapen het gebouw/terrein te betreden.
 • Discrimineren / bedreigen
  Discriminatie, handtastelijkheden, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd. U wordt niet meer te woord gestaan en er zal aangifte of een melding bij de politie worden gedaan.
 • Lawaai en geluid
  Lawaai, geluidsapparatuur, muziekinstrumenten worden niet toegestaan.
 • Roken, alcohol en drugs
  Het is niet toegestaan te roken, alcohol te nuttigen of verdovende middelen te gebruiken en/of te verhandelen in/op de gemeentelijke gebouwen en terreinen. Ook is het niet toegestaan onder kennelijke invloed hiervan het gebouw/terrein te betreden.
 • Huisdieren
  Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het gebouw, behoudens geleide- of hulphonden.
 • Filmen/ fotograferen
  Indien u wilt filmen, fotograferen en /of geluidsopnamen maken, dient u hier vooraf toestemming voor te vragen.
 • Mobiele telefoons
  Wij vragen u uw mobiele telefoon en dergelijke niet te gebruiken wanneer u wordt geholpen.
 • Afspraken
  Als u een afspraak heeft, moet u zich altijd melden bij de receptie. U kunt alleen op afspraak naar het stadskantoor komen. Een afspraak maken is altijd gratis

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 28-08-2012 , nummer 35-08. 

Heeft deze informatie u geholpen?