In de gemeente Bergen op Zoom zijn diverse mogelijkheden om uw hond uit te laten. Door de hele gemeente zijn speciale hondenlosloopterreinen ingericht.  Er gelden een aantal regels bij het uitlaten van uw hond.