Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het Scheldebalkon in de wijk Fort-Zeekant. Het gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan, Scheldelaan en de IJssellaan wordt opgeknapt.

Dit gaat er gebeuren...

 • In het gebied worden ongeveer 330 woningen gesloopt, waarna er ruimte ontstaat voor de bouw van zo’n 250 nieuwe woningen.
 • Het nieuwe Scheldebalkon krijgt twee woonbuurten die door het groene wijkpark Belvedère worden gescheiden. Het hoger gelegen ‘Schelde’ – de omgeving Scheldeflat en IJssellaan – krijgt dezelfde invulling als de naast liggende hoogbouw langs de Augustalaan en Casper Fagellaan.
 • Het lager gelegen ‘Balkon’ – in de omgeving van de Paulus Buyslaan en Van Slingelandtlaan – bestaat uit meerdere woonbuurten met grondgebonden woningen van maximaal drie bouwlagen. Door de hoogteverschillen ontstaat er een bijzondere sfeer in dit gebied met een autovrij buurtpark.
 • Aan de Schimmelpennincklaan zijn 10 levensloopbestendige woningen gebouwd en in de Van Slingelandtlaan 4 eengezinswoningen. Alle woningen zijn Nul-op-de-Meter. Dat betekent dat de woningen duurzaam en energieneutraal zijn.
 • Het appartementencomplex aan de Van Bleiswijkstraat is vernieuwd en draagt nu de naam ‘De Zeester’. De 24 appartementen kregen een flinke opknapbeurt. Ook is het hele woongebouw energiezuinig gemaakt.
 • Langs de Casper Fagellaan komt het nieuwe wijkpark Park Belvedère. Samen met bewoners is er hiervoor een schetsontwerp gemaakt.
 • De bereikbaarheid van de wijk wordt verbeterd. Onder andere door het verlengen van bestaande straten die de verbinding maken naar andere wijken. In alle nieuwe, doorgaande straten en binnenhofjes komen parkeervakken.
 • De Casper Fagellaan wordt autovrij. Zo ontstaat een nieuw netwerk voor fietsers en voetgangers.

Waarom voeren we deze werkzaamheden uit?

Begin 2001 is er een plan gemaakt om het Scheldebalkon in Fort-Zeekant te herstructureren. Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom willen een duurzame, gevarieerde wijk creëren met levensloopbestendige en energiezuinige woningen.

Hoe gaat het eruit zien?

In een video krijgt u te zien hoe het nieuwe Scheldebalkon eruit komt te zien.

Woensdag 1 juli 2020 was er een bewonersbijeenkomst. Daar is het definitieve ontwerp van het park Belvedère getoond. Dit park komt bij de Casper Fagellaan.

Inrichting park Belvédère
Kaart inrichting park Belvédère. Wilt u de kaart downloaden? Dat kan via de link onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. Weijgers en/of mevr. Baas, bereikbaar op telefoonnummer 14 0164 of per e-mail: n.weijgers@bergenopzoom.nl / n.f.w.baas@bergenopzoom.nl. Hier kunt u ook presentaties van de bewonersbijeenkomsten opvragen.

Planning

 1. Afgerond: 2016-2017 -

  - Stedenbouwkundig plan Scheldebalkon

 2. Afgerond: 2017-2018 -

  - Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

 3. Momenteel bezig: 2019-2020 -

  - Nieuwbouw 14 woningen van Slingelandtlaan - Schimmelpennincklaan
  - Renovatie 24 appartementen ‘de Zeester’
  - Bestemmingsplanprocedure ‘Scheldebalkon’

 4. Nog te doen: 2020-2023 -

  - Bouwrijp maken openbare ruimte deelgebieden 1 en 2
  - Nieuwbouw deelgebied 1 en 2
  - Aanleg Park Belvedère deelgebied 3a
  - Woonrijp maken openbare ruimte deelgebied 1 en 2

 5. Nog te doen: 2024-.... -

  - Sloop 194 woningen Scheldeflat en IJssellaan
  - Bouwrijp maken openbare ruimte deelgebied 4
  - Nieuwbouw deelgebied 4
  - Woonrijp maken openbare ruimte deelgebied 4
  - Aanleg Park Belvedère deelgebied 3b

Nieuws over Gageldonk

 • Maandagochtend 19 april is een start gemaakt met werkzaamheden in de Populierenbuurt in Gageldonk-West.
  Wethouder van der Velden met groep werkende mannen onder graafmachine
 • Twee nieuwe supermarkten, een gevarieerd winkelaanbod, duurzame appartementen voor verschillende doelgroepen, ruime parkeermogelijkheden, een nieuw wijkcentrum als Huis van de Wijk, een gezondheidscentrum, veel groen en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Dat alles heeft het nieuwe centrum van Gageldonk straks te bieden.
  Gageldonk sfeerimpressie

Heeft deze informatie u geholpen?