Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het Scheldebalkon in de wijk Fort-Zeekant. Het gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan, Scheldelaan en de IJssellaan wordt opgeknapt.

Planning

 1. Afgerond2016-2017 -

  - Stedenbouwkundig plan Scheldebalkon

 2. Afgerond2017-2018 -

  - Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

 3. Momenteel bezig2019-2020 -

  - Nieuwbouw 14 woningen van Slingelandtlaan - Schimmelpennicklaan
  - Renovatie 24 appartementen ‘de Zeester’
  - Bestemmingsplanprocedure ‘Scheldebalkon’

 4. Nog te doen2020-2023 -

  - Bouwrijp maken openbare ruimte deelgebieden 1 en 2
  - Nieuwbouw deelgebied 1 en 2
  - Aanleg Park Belvedère deelgebied 3a
  - Woonrijp maken openbare ruimte deelgebied 1 en 2

 5. Nog te doen2024-.... -

  - Sloop 194 woningen Scheldeflat en IJssellaan
  - Bouwrijp maken openbare ruimte deelgebied 4
  - Nieuwbouw deelgebied 4
  - Woonrijp maken openbare ruimte deelgebied 4
  - Aanleg Park Belvedère deelgebied 3b