Herinrichting Platanenbuurt Gageldonk-West

De Plataanstraat, Vlierstraat, Kamperfoeliestraat, Ligusterstraat, Acacialaan-noord, Papaverstraat en Elsstraat worden opnieuw ingericht. De riolering en de andere leidingen worden vervangen. Daarna worden de straten opnieuw aangelegd met nieuwe bestrating en nieuwe verlichting.

Dit gaat er gebeuren

Sinds 2015 werken we hard aan de herinrichting van de Platanenbuurt. De nieuwbouw- en renovatie aan Vijverberg-Noord, Acaciahof, Plataanstraat, Lorkstraat, Esdoornstraat en Acacialaan is klaar. Er zijn al veel straten vernieuwd. In 2020 gaan we verder met de volgende straten in de Platanenbuurt: Plataanstraat, Vlierstraat, Kamperfoeliestraat, Ligusterstraat, Acacialaan-noord, Papaverstraat en Elsstraat.

Waarom voeren we de werkzaamheden uit?

In de Platanenbuurt worden veel huizen gerenoveerd en nieuwbouwwoningen geplaatst. Daarom worden ook de straten opnieuw ingericht. Er komt nieuwe riolering en bestrating. De bestrating passen we meteen aan zodat er bij extreem weer, zoals bij hitte of bij stortbuien, minder overlast is. In de Plataanstraat komen bijvoorbeeld waterdoorlatende tegels.

Fasering

Start werkzaamheden

In week 4 (20 januari) 2020 is gestart met de herinrichting in de Platanenbuurt. Deze herinrichting bestaat in hoofdlijnen uit het opbreken van de bestaande straten. Het vervangen van de bestaande riolering en de aansluitleidingen. Vervolgens het aanbrengen van de nieuwe bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten. De werkzaamheden vinden plaats in de Plataanstraat, Vlierstraat, Kamperfoeliestraat, Ligusterstraat, Acacialaan-noord, Papaverstraat en Elsstraat.

Fasering

  • Er wordt gestart op de hoek Esdoornstraat/ Plataanstraat.
  • Fase 1: Plataanstraat/ Vlierstraat / de Elsstraat (uitvoering vanaf week 4 t/m 14). De uitvoering duurt ongeveer 11 weken.
  • Fase 2: Plataanstraat/ Papaverstraat. De uitvoering duurt ongeveer 10 weken.
  • Fase 3: Kamperfoeliestraat. De uitvoering duurt ongeveer 10 weken.
  • Fase 4: Plataanstraat/ Ligusterstraat. De uitvoering duurt ongeveer 12 weken.
  • Fase 5: Plataanstraat/ Acacialaan. De uitvoering duurt ongeveer 10 weken.
Kaart waarop de fasering van de herinrichting op staat aangegeven

Vanwaar de eerdere vertragingen?

De werkzaamheden aan de Platanenbuurt zullen niet in november 2019 starten. Dit komt door het volgende. Op 8 juli 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over hoe grond vervoerd en verwerkt mag worden. Het gaat om zogenaamde PFAS-houdende grond. PFAS is een afkorting van een aantal stoffen die in de bodem aangetroffen kunnen worden. Dit onderwerp is ook landelijk in het nieuws geweest. Dit kan voor projecten in de bouw verstrekkende gevolgen hebben. Omdat uitgezocht moest worden hoe de vrijkomende grond verwerkt of afgevoerd kan worden is vertraging ontstaan in de planning.

Overlast

Waar gewerkt wordt kan er overlast ontstaan. Om de overlast zo min mogelijk te laten zijn maakt de gemeente afspraken met onder andere Saver over het ophalen van huisafval.

Hitte of wateroverlast. Wat kunt u zelf doen?

U kunt in uw tuin ook zorgen voor minder wateroverlast en hittestress. Bijvoorbeeld door een watervriendelijke tuin aan te leggen met een groene zachte bodem waarin het water kan wegstromen. Planten houden de tuin koel en aangenaam op hete dagen. Watervriendelijke tuinen zijn niet alleen mooi, maar dragen ook bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met mevrouw Baas via telefoonnummer 140164

Aan aannemersbedrijf Schapers BV. is de opdracht gegund voor deze werkzaamheden. Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan gerust contact op met Schapers BV, bereikbaar tijdens kantooruren vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur (maandag t/m vrijdag) via het telefoonnummer 0162-512551. U kunt dan vragen naar de heer Fens (uitvoerder).

Bewonersbijeenkomsten

Maandag 31 augustus 2020 is er een bewonersavond geweest. Inwoners uit Gageldonk-West zijn geïnformeerd over het definitieve ontwerp van de straten: Hertshoornstraat, Ratelaarstraat, Leeuwenbekstraat, Berkstraat en de Populierlaan. Wilt u deze definitieve ontwerpen zien? Stuur een e-mail naar communicatie@bergenopzoom.nl en u krijgt het toegestuurd.  

Heeft deze informatie u geholpen?