De riolering in de Erasmuslaan en Zuidelijke deel Jacob Obrechtlaan wordt gedeeltelijk vervangen en de verharding wordt vernieuwd. Ook het kruispunt wordt aangepast.

Waarom voeren we de werkzaamheden uit?

We willen de omgeving verkeersveiliger, leefbaarder en kwalitatiever inrichten. Ook is een deel van de riolering aan vervanging toe.

Tekening herinrichting Erasmuslaan Jacob Obrechtlaan
Overzichtstekening herinrichting Erasmuslaan en Jacob Obrechtlaan-zuid

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in 2024. 

Bewonersbijeenkomst

Op 6 juli 2023 is er een inloopavond geweest voor bewoners en belanghebbenden waarin het voorlopig ontwerp is gepresenteerd. Er is ook informatie bij hen opgehaald. De binnengekomen reacties en suggesties worden, indien deze passen binnen de inrichtingsmogelijkheden, in het ontwerp opgenomen of aangepast. 

Presentatietekening herinrichting Erasmuslaan en Jacob Obrechtlaan zuid
Presentatietekening herinrichting Erasmuslaan en Jacob Obrechtlaan-zuid

Er staan op dit moment verder geen bewonersbijeenkomsten gepland.

Vragen/antwoorden inloopbijeenkomst 6 juli 2023

Vragen/opmerkingenAntwoorden
Voorstel fietspad tussen Galgenbaan en kruising:
2 richtingen of oversteek loodrecht erop.
In het definitief ontwerp wordt bekeken of een dubbelzijdig fietspad gewenst, dan wel te realiseren is tussen de kruising en de Galgenbaan.
Veel verkeersbewegingen op-/afrit AH/Aldi. Nu is er wel een voorsorteervak, in het voorlopig ontwerp niet, met als gevolg opstoppingsgevaar. Mazairac heeft 81 appartementen.Vraagstelling is duidelijk maar vorm van verkeersoponthoud zorgt voor snelheidsremmend effect. Aparte voorsorteerstrook zorgt weliswaar voor betere doorstroming, maar draagt helaas ook bij aan hogere snelheden welke niet gewenst zijn.
Hoe zijn de voetgangersoversteek mogelijkheden?Er zal een voetgangersoversteek worden opgenomen in het definitief ontwerp.
Fietsoversteek en laad-/losplaats AH versus toegang auto's AH. Er is een midden eiland nodig. Drukte mede veroorzaakt door de schooljeugd. Een middengeleider is in verband met de draaicirkels voor vrachtwagens niet inpasbaar.
Staat Galgenbaan geprogrammeerd?Onderhoud Galgenbaan staat op basis van huidig inzicht gepland in 2027.
Wanneer is het definitief ontwerp afgerond?Vaststellen van het definitief ontwerp is gepland 4e kwartaal 2023.
Ideeën parkeerplaatsen opnieuw inrichten, trottoir verbreden.De Galgenbaan en het vernieuwen van de parkeerplaatsen valt buiten de scope van het huidige project.
Kruis op Erasmuslaan voor inritconstructie.In het definitief ontwerp zal onder andere een wit kruis op de Erasmuslaan worden opgenomen, om de inritconstructie naar de Galgenbaan zoveel mogelijk vrij te houden van autoverkeer.
Voorsorteerstrook voor Galgenbaan verkorten vanuit Antwerpsestraatweg.In het definitief ontwerp wordt nagedacht om de middengeleider ter hoogte van de Galgenbaan anders vorm te geven.
Voorsorteerstrook vanuit Jacob Obrechtlaan creëren, zodat auto van de rijbaan staat en af kan slaan naar Galgenbaan.In het definitief ontwerp wordt nagedacht om de middengeleider ter hoogte van de Galgenbaan anders vorm te geven.
Wordt riolering Galgenbaan ook aangepakt? Er is momenteel heel veel wateroverlast.De riolering van de Galgenbaan valt buiten de scope van dit project.
Oversteek ter hoogte van appartementencomplex Plein 13.In het kader van de herinrichting Antwerpsestraatweg en de kruising Antwerpsestraatweg/Erasmuslaan zal rekening gehouden worden met de aanleg van een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het appartementencomplex Plein 13.

Heeft deze informatie u geholpen?