Het Bergse APM(afkorting van Asfalt Produktie Maatschappij) aan de Van Konijnenburgweg 54 in Bergen op Zoom is een van de Nederlandse asfaltcentrales waar meer uitstoot van het kankerverwekkende benzeen is gemeten dan toegestaan. De gemeente startte daarom een handhavingstraject.

Hieronder staat een overzicht van alle documenten over het handhavingstraject. Met uitzondering van het document Uitspraak voorlopige voorziening Rechtbank Zeeland - West-Brabant. Dit document is te groot en op aanvraag te verkrijgen via communicatie@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?