In de komende jaren wordt binnen het Schelde-estuarium het toeristische aanbod vergroot om de toeristische druk van de kust naar het binnenland te verspreiden. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk thema. 
De doorontwikkeling van het Markiezenhof tot een onthaalpoort voor het Geopark ScheldeDelta is één van de projecten die een bijdrage heeft gekregen vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland. Het stadspaleis is straks één van de acht poorten tot dit bijzondere natuurgebied. Een Geopark dat mogelijk op korte termijn al de Unesco-status krijgt.

Nieuwe museale experience : toekomstig beeld

In het stadspaleis bevindt zich op de begane grond de VVV Brabantse Wal met op de verdieping daarboven een museumzaal. In die zaal staat een indrukwekkende maquette, die de vesting Bergen op Zoom toont in het jaar 1747.

De museumzaal laat het meesterwerk van de vestingbouwer Menno van Coehoorn zien. In deze zaal hangt ook een portret van de Menno van Coehoorn (bruikleen vanuit Rijksmuseum). De onneembare vestingstad, met de bijnaam ‘La Pucelle (de Maagd) blijkt minder sterk dan gedacht. De Fransen veroveren de stad in 1747.

In dit deel van het Markiezenhof willen we de onthaalpoort voor Geopark maken en dat koppelen aan een bezoekerscentrum voor de Zuiderwaterlinie.

Het verhaal over de inname van La Pucelle is al te beleven in een museale experience ‘de Verborgen Vesting’, te bezoeken met de Stadsgidsen.

In het Markiezenhof willen we nieuwe museale experience (in de museumzaal) dat het hoogtepunt vormt van een bezoek aan de onthaalpoort. Daarbij willen we graag een interactief verhaal dat voor deze tijd relevant is.

De ligging van Bergen op Zoom aan de Schelde op de rand van klei en zand, heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de stad en omgeving. Niet alleen op de handel, maar als strategische positie in tijden van oorlog. Wat kunnen we leren uit het verleden als het gaat om een hedendaags thema als klimaatadaptie en waterbeheersing? Medio 2026 is de nieuwe experience gereed voor bezoekers.

Prijsvraag 

Om deze doorontwikkeling te realiseren heeft de gemeente Bergen op Zoom voor Museum het Markiezenhof een openbare prijsvraagprocedure in de markt gezet.

Uitgangspunt is dat een ontwerpbureau een creatieve oplossing bedenkt voor het ontwerp en de realisatie van de museale experience. Een educatiepakket en een inleidende (audio)visuele presentatie (in de VVV-ruimte) maakt onderdeel uit van de opdracht.

Procedure

De prijsvraag valt binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving en biedt alle ruimte om goede en creatieve ontwerpen in te dienen. Uiteindelijk worden er drie ontwerpbureaus geselecteerd die voor de tweede fase van de aanbesteding worden uitgenodigd, waarin uiteindelijk de opdrachtnemer zal worden geselecteerd. De planning is om in november 2024 deze aanbesteding af te ronden met een overeenkomst en dat het project uiterlijk 1 juli 2026 wordt opgeleverd.

De prijsvraagprocedure is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ontwerpbureaus die voldoen aan de eisen die aan deze opdracht worden gesteld.

U vindt hier(externe link) alle informatie die is opgenomen in de aanbestedingsstukken en te vinden op TenderNed met het kenmerk 456866.