Elke vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dan kiezen inwoners van de gemeente Bergen op Zoom van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid van de gemeente en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert. Het is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.