Gemeentegrond gebruiken tijdens verbouwing of onderhoud

Als u bij een verbouwing zaken op grond van de gemeente wilt zetten heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor een steiger, hoogwerker, container, pomp, lift, wc, zand, pallets, zakken met bouwmateriaal of een spandoek. Een grote zak met bouwmateriaal of één pallet geldt als 1 bouwobject. Per adres geldt een daarvoor geplaatste steiger als 1 bouwobject.

Voor het aanvragen van het gebruik van gemeentegrond, kunt u het aanvraagformulier vergunning gebruik gemeentegrond gebruiken.

Let op: Dit formulier moet - inclusief plattegrond - tenminste 30 dagen voorafgaand aan de ingebruikname volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd zijn naar: gebruikgemeentegrond@bergenopzoom.nl

Dit zijn de regels:

 1. U mag tijdelijk maximaal 4 bouwobjecten plaatsen.
 2. Dit mag niet langer dan 4 weken achter elkaar. Tussen een periode van plaatsing op dezelfde plek moet minimaal 1 week zitten.
 3. Het mag het verkeer niet hinderen.
 4. Als er een weg of rijbaan afgesloten moet worden zijn er verkeersmaatregelen nodig. Dit moet u 2 weken van tevoren melden via verkeersmaatregelen@bergenopzoom.nl.
 5. Het bouwobject mag geen schade toebrengen aan openbare plaatsen.
 6. Het mag geen gevaar opleveren voor het gebruik van de weg. Of voor het beheer en onderhoud van de weg, de bereikbaarheid van riolering, ondergrondse kabels en leidingen.
 7. Het mag geen overlast geven voor gebruikers van omringende panden.
 8. Op een voetpad moet een doorgang zijn van tenminste 1,20 meter breed. Zoveel mogelijk in een rechte lijn. Zodat voetgangers en mensen met een fysieke beperking er langs kunnen.
 9. U mag niets plaatsen op een gehandicaptenparkeerplaats.
 10. Voorzieningen voor hulpdiensten moeten goed te bereiken en te gebruiken zijn. Zoals opstelplaatsen voor de brandweer, brandkranen, bluswaterplaatsen, kasten voor droge blusleidingen.
 11. Alle in- en uitgangen, en nooduitgangen van panden in de omgeving moeten bereikbaar blijven. Waarbij de in- en uitgangen aan weerszijden 0,5 meter vrijgehouden moeten worden.
 12. Het mag geen belemmering vormen voor evenementen, markten, kermissen, festiviteiten of gebeurtenissen van algemeen belang.
 13. Het mag geen hinder, overlast of gevaar opleveren voor het milieu.
 14. Er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas of elektriciteit.
 15. Steigers moeten worden beveiligd tegen beklimmen door derden. Ook bekleding van de steiger moet onbereikbaar zijn voor derden. Het moet minimaal op 2,5 meter hoogte worden aangebracht. Het moet niet gemakkelijk ontvlambaar zijn.
 16. Het bouwobject moet voorzien zijn van naam en telefoonnummer van de eigenaar of verhuurder.
 17. Buiten werktijden moeten losse bouwmaterialen en open containers afgedekt worden.
 18. In de openbare ruimte mag u alleen een bouwbord of andere reclame plaatsen als:
 • plaatsing op het perceel zelf niet mogelijk is.
 • het in de onmiddellijke nabijheid is van de plaats waarover het gaat.
 • het alleen gaat over het werk in uitvoering. U mag maximaal één bouwbord plaatsen met een maximale oppervlakte van 10 m². En met een maximale hoogte en/of breedte van 4 meter.
 • de onderlinge afstand tussen de bouwborden minimaal 100 meter is.

Spandoeken:

 1. Hiermee bedoelen we voorwerpen zoals genoemd in artikel 2:10 lid 3 onderdeel e van de APV.
 2. U mag spandoeken plaatsen op, over of bij een weg, als u voldoet alle volgende voorwaarden:
 3. U mag ze gebruiken voor goede doelen of niet-commerciële activiteiten die in de gemeente of regio van betekenis zijn. Dit mag niet voor politieke uitingen.
 4. Een spandoek boven de weg moet met de onderkant minimaal 4,20 meter boven de weg hangen.
 5. Het spandoek mag geen overlast geven voor het verkeer en gebruikers van in de omgeving liggende panden.
 6. U mag het spandoek maximaal 30 dagen ophangen. Drie dagen na de activiteit moet u het verwijderd hebben.
 7. Het spandoek moet weerbestendig en winddoorlatend zijn.
 8. Het spandoek mag een afmeting van maximaal 5 x 1 meter hebben.
 9. Vanaf windkracht 5 moet degene die de spandoeken heeft opgehangen deze spandoeken verwijderen.

Deze regels gelden voor bovengenoemde bouwobjecten en spandoeken. Zoals bedoeld in artikel 2:10 van de APV. Toezicht op de naleving van deze regels vindt plaats door de daarvoor in artikel 6:2 aangewezen toezichthouders. Door of namens het college gegeven aanwijzingen in het algemene belang, de openbare orde of veiligheid moeten strikt worden opgevolgd. Dit kan betekenen: het geheel of gedeeltelijk verplaatsen of verwijderen van objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Kosten

Kosten vergunning gebruik gemeentegrond of spandoek: € 150 

Heeft deze informatie u geholpen?