Bewoners van de binnenstad, eigenaren van panden, ondernemers, winkeliers….ze zijn allemaal welkom tijdens het binnenstadspreekuur dat vanaf maandag 8 april van start gaat in het stadhuis aan de Grote Markt 1. Het spreekuur wordt een keer in de zes weken gehouden tussen 16.30 en 17.30 uur.

Men kan daar dan op dat moment terecht bij wethouder Dominique Hopmans en bij de ambtelijke ondersteuning vanuit de vakgroep Economische Zaken. Hierbij kan gedacht worden aan vragen die er zijn over de invulling van panden (de aanpak van leegstand), maar ook over de openbare ruimte.

Bergen op Zoom wil aan de hand van de Visie Binnenstad werken aan een levendig centrum.