Gemeente Bergen op Zoom doet mee aan European Focus Day

Vandaag organiseerde het EUCPN (European Crime Prevention Network) de European Focus Day om aandacht te vragen voor het voorkomen van woninginbraken. Dit jaarlijkse evenement, dat plaatsvindt op de derde woensdag van juni, heeft als doel om het bewustzijn rondom woninginbraakpreventie te vergroten. In navolging van andere gemeenten doet ook de gemeente Bergen op Zoom mee aan deze dag.  

Vanmiddag stond er in de Prinses Marijkestraat in Bergen op Zoom een informatiekraam, waar boa’s, veiligheidsadviseurs, politie, bewonersplatform Fort-Zeekant Boeit, buurpreventie en vertegenwoordigers van woningcorporatie Stadlander aanwezig waren. Zij gaven voorbijgangers waardevolle tips over hoe zij hun woning beter kunnen beveiligen tegen inbraak.

Aandacht voor preventie essentieel

Ook wethouder Joey van Aken bracht een bezoekje aan de kraam: “Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers en zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij inwoners. De afgelopen jaren is er veel aandacht en inzet geweest om het aantal woninginbraken terug te dringen. Deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen: in de afgelopen twaalf jaar is het aantal woninginbraken flink gedaald. Toch vinden er jaarlijks nog steeds te veel woninginbraken in Nederland plaats. Daarom blijft aandacht voor woninginbraakpreventie essentieel.” 

Acties in Fort-Zeekant

Naast de aanwezigheid bij de informatiestand, hield de politie in de Borgvlietsedreef een actie waarbij automobilisten kort staande werden gehouden. Ook zij kregen informatie over woninginbraakpreventie mee.

De acties vonden in en rond Fort-Zeekant plaats, aangezien het aantal woninginbraken in deze wijk gemiddeld hoger ligt dan op andere plekken in de gemeente.

Stijging in de zomerperiode

De zomerperiode is een kritieke tijd, waarin het aantal woninginbraken vaak stijgt. Mensen zijn vaker van huis, gaan op vakantie en de stijgende temperaturen zorgen voor meer openstaande ramen, wat inbrekers extra kansen biedt. Daarom is het belangrijk dat inwoners zich bewust blijven van de risico's en preventieve maatregelen nemen.