Heeft u een loopbeperking of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Via Parkeerbeheer kunt u deze parkeerkaart aanvragen of verlengen. Ook vindt u er een kaart waar de gehandicaptenparkeerplaatsen op staan.

Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn aangegeven met verkeersbord E06. Hier mag je alleen parkeren met een geldige gehandicaptenparkeerkaart (GPK). De kaart moet zichtbaar en leesbaar achter de voorruit zijn geplaatst en er kan gratis worden geparkeerd. Sinds 2021 mag men op gewone parkeerplaatsen niet meer gratis parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

Heeft deze informatie u geholpen?