Bekijk hier of u het evenement dat u wilt organiseren alleen maar hoeft te melden of dat u een vergunning moet aanvragen.

Klein evenement

U kunt via het Meldingsformulier Klein evenement een klein evenement melden voor minder dan 200 mensen. Bijvoorbeeld een buurtfeest, barbecue of rommelmarkt. Stuur het ingevulde formulier naar evenementenloket@bergenopzoom.nl. Daarna krijgt u van ons een reactie via e-mail.

Groot evenement

Wilt u een groot evenement organiseren waar een veiligheidsplan, calamiteitenplan of verkeersplan bij nodig is? Bijvoorbeeld de Maria Ommegang, een kermis of circus? Dan moet u een vergunning aanvragen. Vult u daarvoor de volgende formulieren in:

  • Aanvraagformulier Groot evenement deel A
  • Aanvraagformulier Groot evenement deel B

U kunt de formulieren, mét de gevraagde bijlagen mailen naar: evenementenloket@bergenopzoom.nl

Groot risicovol evenement

Bij een groot risicovol evenement zoals Vastenavend of Krabbenfoor worden vooroverleggen en evaluatiegesprekken met u afgesproken.

Tapvergunning: ontheffing Drank- en Horecawet

Is sprake van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen? Dan kan de burgemeester een ontheffing verlenen van de Drank- en Horecawet om tijdens een evenement zwak alcoholhoudende dranken te kunnen schenken. Hiervoor kunt u het Formulier Ontheffing Drank- en Horecawet invullen en mailen naar drankenhoreca@bergenopzoom.nl.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening: APV Bergen op Zoom

Heeft deze informatie u geholpen?