Artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag stelt dat de overheid maatregelen moet nemen om haar gezondheidsbeleid rond tabaksontmoediging te beschermen tegen de belangen van de tabaksindustrie. Dit geldt voor alle overheden, waaronder ministeries, provincies en gemeenten.