Artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag stelt dat de overheid maatregelen moet nemen om haar gezondheidsbeleid rond tabaksontmoediging te beschermen tegen de belangen van de tabaksindustrie. Dit geldt voor alle overheden, waaronder ministeries, provincies en gemeenten.

Protocol omgang met de tabaksindustrie

Er is een landelijk protocol opgesteld voor ambtenaren die werkzaam bij ministeries en andere overheden. In dit protocol staat informatie over de omgang met de tabaksindustrie. Hierin staat wat wel of niet is toegestaan wanneer er contact is met de tabaksindustrie. De gemeente Bergen op Zoom houdt zich aan dit protocol en stelt zich terughoudend op in het contact met de tabaksindustrie. Contact is alleen toegestaan om wet- en regelgeving goed uit te voeren. Transparantie over dit contact is belangrijk. Daarom maakt de gemeente bijvoorbeeld verslagen van bijeenkomsten openbaar. Het gaat dan om verslagen van toegestaan overleg en andere schriftelijke documenten, waaronder correspondentie met de tabaksindustrie.

Verslagen van bijeenkomsten

Verslagen van eerdere bijeenkomsten kunt u vinden op de oude website van de gemeente Bergen op Zoom via Archiefweb. Selecteert u eerst de datum van 2 april 2020, zodat u op de vorige website terechtkomt. Vervolgens kunt u de stukken vinden via 'Bestuur', 'Bekendmakingen', 'Wob-verzoeken' en 'Wob-verzoek Philip Morris'.

Nieuwe verslagen worden op deze webpagina gepubliceerd. 

Heeft deze informatie u geholpen?