Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Om in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning of vooroverleg te beoordelen of een bouwplan architectonisch past in de omgeving, vragen wij hierover een welstandsadvies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Verder adviseert de commissie ons over het cultuurhistorisch erfgoed zoals de aanwijzing van monumenten, het wijzigen van monumenten en het slopen in het gebied van het beschermd stadsgezicht.

Nota ruimtelijke kwaliteit / Welstandsnota

Reglement van orde voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op Zoom | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Bergen op Zoom 2022| Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

De overige stukken van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt u in archiefweb. U kiest dan in de kalender links de datum of week waarvan u de stukken wilt terugzien. Dan gaat u naar "Bouwen en wonen" en kiest u: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Heeft deze informatie u geholpen?