Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument vragen wij advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die beoordeelt of het wijzigen van het monument niet in strijd is met het belang van de monumentenzorg. Hier vindt u de agenda's en verslagen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Verslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 12-10-2020

Nota ruimtelijke kwaliteit

De overige stukken van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt u in archiefweb.

Heeft deze informatie u geholpen?