Hier vindt u de informatie voor genodigden van de Canadese Herdenking op zondag 24 oktober 2021. De herdenkingsplechtigheid start om 11.00 uur. We verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 10.45 uur aanwezig te zijn.

Update d.d. 20 oktober 2021
De ceremonie op 24 oktober a.s. gaat door.
Houd u rekening met de weersomstandigheden, draag geschikte kleding en schoeisel.
Het corona toegangsbewijs (of equivalent i.v.m. buitenlandse vaccins) wordt bij de ingang van het ereveld gecheckt.

We houden rekening met de coronamaatregelen zoals die op de dag van de herdenking van toepassing zijn. Dit kan betekenen dat (onderdelen van) het programma nog moeten worden aangepast. Ook kan het zijn dat eventuele aanvullende maatregelen effect hebben op het aantal genodigden. 

R.S.V.P

Om inzicht in het aantal aanwezigen te krijgen, is het van belang dat u vóór 15 oktober a.s. via kabinet@bergenopzoom.nl laat weten of en met hoeveel personen u aan de herdenking deelneemt (maximaal 2 personen). Ook wanneer u niet aanwezig bent, vragen wij u dit te melden, om daarmee onduidelijkheid op de dag van de herdenking te voorkomen. Gelieve in het onderwerp van de email ‘Canadays’ te vermelden.

Coronapas

De overheid heeft 14 september jl. aangegeven dat bij o.a. evenementen een coronapas moet worden getoond. Wij zullen deze richtlijn volgen en u bij aankomst op het ereveld vragen om de app of papieren versie van het bewijs te tonen.

Receptie

Onder normale omstandigheden, bent u na afloop van de herdenking welkom op de receptie in Het Markiezenhof. Door de risico’s van corona, in relatie tot de omvang van de ruimte en het aantal bezoekers, vinden we het niet verantwoord deze receptie dit jaar plaats te laten vinden.

Krans

U heeft de mogelijkheid een krans te leggen. Wij vragen u vriendelijk uw interesse door te geven via kabinet@bergenopzoom.nl

Indien u een krans wilt leggen, sturen we u enkele dagen voor de herdenking een overzicht met hierin de volgorde van de kransleggers.