Er is een start gemaakt met het markeren van bomen op Landgoed Lievensberg. Dit zijn bomen die later geveld zullen worden. Het markeren gebeurd met verf en loopt door tot het einde van de zomer. Na de bouwvak start de gemeentelijke bosploeg met het zagen van de bomen. Dit kan doorgaan tot de start van het broedseizoen, medio maart 2025. Het vrijkomende hout krijgt waar mogelijk een duurzame bestemming. 

Gevarieerd bos

De Gemeente Bergen op Zoom beheert het bos volgens een kleinschalig uitkapsysteem, waarbij niet over grote oppervlaktes eenvormig gekapt wordt. Er worden alleen individuele bomen geveld  om de bossen gevarieerd te krijgen en te houden. 

De afweging om een boom te kappen kan uiteenlopend zijn en meerdere redenen hebben: 

  • Dode of stervende bomen die langs drukke paden staan zullen uit veiligheidsoverwegingen gekapt worden.
     
  • Bomen die een gewenste boom in zijn ontwikkeling belemmeren worden gekapt zodat de blijvende boom meer groeiruimte krijgt. 

Een gewenste boom kan bijvoorbeeld een karakteristieke boom langs paden zijn, of een zeldzame soort. Exemplaren dat met dikke takken, holtes en spleten die van grote waarde zijn voor de biodiversiteit, zijn ook gewenste bomen. Net als een boom die op termijn hoge kwaliteit timmerhout kan leveren. Gewenste bomen kunnen zowel oude als jonge bomen zijn. Deze bomen noemen we ‘toekomstbomen’ en zijn gemarkeerd met een blauwe verfstip of -ring.

  • Daarnaast zullen er bomen geveld worden om in het bos achter te laten of ‘geringd’ worden, zodat ze op stam afsterven. Dit draagt bij aan de toename van de hoeveelheid dood hout in het bos. Want voor heel veel insecten, schimmels, zoogdieren en vogels is dood hout juist van levensbelang.

Nieuwe aanplant

Om de gemeentebossen gevarieerder te krijgen, worden er op veel plekken boompjes en struiken ingeplant. Het gaat om soorten die nu nog niet veel in de bossen aanwezig zijn, maar die in de toekomst moeten bijdragen aan een robuust en veerkrachtig bos. 

In de winter van 2022-2023 zijn in het zuidelijk deel van Lievensberg veel jonge boompjes geplant. Om te zorgen dat deze boompjes voldoende ruimte hebben om door te groeien, zullen waar nodig bomen geveld worden. In het noordelijk deel van Lievensberg zal in 2025 aangeplant worden. Vooruitlopend hierop worden dit jaar kleine groepjes bomen geveld op plaatsen waar nieuw aanplant komt.