Een pensioenfonds of een andere uitkerende instantie kan vragen om een verklaring dat u in leven bent. Voor het buitenland heet dat een attestatie de vita. U kunt dit bewijs bij de gemeente aanvragen.