Een pensioenfonds of een andere uitkerende instantie kan vragen om een verklaring dat u in leven bent. Voor het buitenland heet dat een attestatie de vita. U kunt dit bewijs bij de gemeente aanvragen.

Wat u moet weten

  • Een bewijs van in leven zijn is een officiële verklaring van de gemeente dat van u geen overlijdensgegevens bekend zijn.
  • U kunt het bewijs online of persoonlijk aanvragen.
  • Als u het online aanvraagt wordt het binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
  • U kunt ook langskomen op het stadskantoor. Bekijk de openingstijden.
  • Iemand machtigen kan ook. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en de volgende 3 dingen meebrengen: 
  • Een schriftelijke verklaring, door u beiden ondertekend.
  • Zijn of haar legitimatiebewijs.
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs.
  • Als u een bewijs voor in het buitenland nodig heeft moet u een attestatie de vita aanvragen. U moet dat persoonlijk bij de gemeente doen. U kunt het bewijs meteen meenemen.

Kosten

Kosten
Bewijs van in leven zijn € 10
Attestatie de vita € 13,80
Bewijs van in leven zijn, bij verzoek van het pensioenfonds. Neem wel als bewijs een kopie van de brief van het pensioenfonds mee gratis

De kosten betaalt u bij de aanvraag.

 

Heeft deze informatie u geholpen?