Een pensioenfonds of een andere uitkerende instantie kan vragen om een verklaring dat u in leven bent. Voor het buitenland heet dat een attestatie de vita. U kunt dit bewijs bij de gemeente aanvragen.

Wat u moet weten

  • Een bewijs van in leven zijn is een officiële verklaring van de gemeente dat van u geen overlijdensgegevens bekend zijn.
  • U kunt het bewijs online of persoonlijk aanvragen.
  • Als u het bewijs online heeft aangevraagd dan wordt het binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
  • Wilt u het bewijs persoonlijk aanvragen? Maak dan een afspraak. Het maken van een afspraak is gratis. U betaalt wel voor het bewijs zelf.
  • U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Deze persoon is meerderjarig en heeft een schriftelijke verklaring die door u beiden is ondertekend. De persoon die voor u het bewijs van in leven zijn aanvraagt moet zich legitimeren en moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs laten zien.
  • Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland dan moet u een attestatie de vita aanvragen. U moet dat persoonlijk bij de gemeente doen. U kunt het bewijs meteen meenemen. Maak ook hiervoor een afspraak.

Kosten

Kosten
Bewijs van in leven zijn€ 16,60
Attestatie de vita€ 16,60
Bewijs van in leven zijn, bij verzoek van het pensioenfonds. Neem wel als bewijs een kopie van de brief van het pensioenfonds meegratis

De kosten betaalt u bij de aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?