Het COA en de gemeente Bergen op Zoom hebben op 26 maart 2024 de bestuursovereenkomst voor de komst van een asielopvang ondertekend. Deze bestuursovereenkomst heeft betrekking op de opvang van maximaal 300 vergunninghouders en kansrijke asielzoekers op het Emplacement in Bergen op Zoom. 

In de bestuursovereenkomst staan afspraken en kaders tussen gemeente en COA over de realisatie van een asielopvanglocatie. Op basis van de inspraak van inwoners en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad in januari 2024 is op een enkel onderdeel de bestuursovereenkomst nog aangepast. Het COA heeft in haar bestuursvergadering van 19 maart akkoord gegeven op deze bestuursovereenkomst. De officiële ondertekening hiervan vond plaats op dinsdag 26 maart 2024. 

Het COA kan nu starten met de ruimtelijke procedures, zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning en het organiseren van een omgevingsdialoog. Als de vergunning wordt afgegeven, kan het COA starten met haar werkzaamheden. Alles bij elkaar genomen verwachten wij dat de eerste bewoners in de 2e helft 2025 hun intrek zullen nemen in de asielopvang. 

Naast asielopvang op het Emplacement, komen er ook woningen op de Jacob Obrechtlaan 3. De eigenaar van het pand heeft zijn plannen voor de omvorming van het kantoor naar wooneenheden bij de gemeente ingediend. Dit betreft 55 wooneenheden waarvan 28 voor de doelgroep senioren. Deze plannen worden op dit moment beoordeeld.