De openbare besluitenlijsten van het college van B en W vindt u op het raadsinformatiesysteem