Binnen de gemeente Bergen op Zoom zijn in 2023 zo’n 500 woningen opgeleverd. Dat aantal ligt gemiddeld hoog en past bij de ambities van het college. Bij het bouwen van woningen spelen in het gemeentehuis vele aspecten een rol in de voorbereiding. Van de ontwerpfase tot de planning en uitvoering, maar vooruitlopend op de oplevering ook het onderhoud van de openbare ruimte. Daar is een flinke club mensen bij betrokken.

Wethouder Van Aken en manager Yonna Theunis vierden dat succesje onlangs met een fikse taart. “Het is een flinke klus die we met z’n allen geklaard hebben”, liet de wethouder weten aan de verzamelde groep medewerkers van de gemeente. “We zetten de ambitie van het college door. De locatiestudie Wonen en Werken wordt binnenkort vastgesteld. Dan kunnen we verder met de 4 pilotprojecten Plein 13, Waterfront, Westersingel en CareCampus Vrederust.

Ook dat vraagt dagelijks veel inspanning van afdelingen waar nog wat vacatures in te vullen zijn. Laten we vol trots verder werken aan de ontwikkeling van Bergen op Zoom en de dorpen en de grote en kleine successen blijven vieren”, aldus een enthousiaste wethouder Woningbouwversnelling. Informatie over het bouwen van 7000 woningen voor 2040 is te lezen op de website www.bozbouwt.nl(externe link).