U ontvangt de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) te Etten-Leur.

In de gemeente Bergen op Zoom gelden de belastingen:

Bezwaar tegen belasting gemeente

Als u het niet eens bent met een gemeentelijke belasting kunt u online bezwaar maken op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen te laag is om de belastingen te betalen dan kunt u de Belastingsamenwerking West-Brabant vragen of u de belastingen niet hoeft te betalen. Meer informatie over hoe dit gaat, leest u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Heeft deze informatie u geholpen?