U ontvangt de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) te Etten-Leur.