Basissubsidie sport

Deze subsidie is een jaarlijkse bijdrage voor sportverenigingen als waardering voor hun activiteiten en prestaties. Een aanvraag voor subsidie kan het hele jaar worden ingediend.

Wat u moet weten

 • Criteria waaraan uw sportvereniging moet voldoen:
  • Langer dan 1 jaar bestaan, of ontstaan zijn uit het samengaan van verenigingen.
  • Aangesloten zijn bij een landelijke, bij het NOC*NSF erkende sportbond.
  • Gevestigd zijn in de gemeente Bergen op Zoom.
  • Gericht zijn op sportbeoefening voor amateurs.
  • Geen commerciële doelstelling hebben.
  • Uw organisatie is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister en uit de daarin vastgestelde documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering.
  • Uw organisatie levert een aantoonbare bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling op het gebied van:
   • het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners, de vorming van de jeugd en de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente of wijk.
   • het realiseren van een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod in de gemeente.
   • het komen tot sterke sportverenigingen.
   • het verbinden van breedtesport en topsport.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.
 • Vergoeding is maximaal € 2,50 per lid.
 • Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen: Meldplicht voor wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon.
 • Stuur bij de aanvraag een scan van een bankafschrift mee. Bij een verlening van de subsidie wordt de subsidie overgemaakt naar dat bankrekeningnummer.

Heeft deze informatie u geholpen?