Eind oktober 2023 vinden in Bergen op Zoom de jaarlijkse najaarsherdenkingen plaats. Op 27 oktober wordt de bevrijding van de stad Bergen op Zoom herdacht en staan we stil bij de slachtoffers die op het Britse Ereveld begraven liggen. Het programma is ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd.
 

Er vinden dit jaar twee ceremonies plaats. De eerste ceremonie start om 10.00 uur bij de monumenten op het Thaliaplein. Aansluitend, rond 11.00 uur, vindt de tweede ceremonie plaats op de Britse Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg.  Deze ceremonie wordt muzikaal ondersteund door het Bergen op Zooms Blazers Ensemble en veteranen uit de regio Bergen op Zoom.

Burgemeester Mulder zal namens het gemeentebestuur op het Thaliaplein een bloemstuk en op het Britse Ereveld een krans leggen. Voor ieder die dit wil, is er gelegenheid om zelf bloemen of een krans te leggen.

Herdenking Canadese Oorlogsbegraafplaats 

Op 29 oktober herdenken we de Canadese gevallenen op de Canadese Oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

De dag start om 09.00 uur in de Gertrudiskerk. Er vindt een oecumenische viering plaats met pastoor Paul Verbeek en dominee Ellen van Sluijs als voorgangers. De viering duurt tot ca 09.50 uur. Er wordt rekening gehouden dat alle aanwezigen in de kerk tijdig op de Canadese Begraafplaats kunnen zijn.

De officiële herdenking op het Canadees ereveld start om 11.00 uur. U bent bij deze ceremonie van harte welkom. We verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 10.50 uur aanwezig te zijn. Voor eenieder die niet bij de herdenking aanwezig kan zijn, verzorgt Zuidwest TV een live uitzending.

De herdenking wordt uitgevoerd volgens het gebruikelijke programma. Mochten er wijzigingen zijn dan worden deze vermeld op: www.bergenopzoom.nl/canadeseherdenking

Onder andere de burgemeesters van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht leggen namens de gemeenten op de Brabantse Wal een krans. Ook de ambassadeur van Canada legt een krans. Wanneer u als inwoner van de gemeente of als organisatie ook bloemen of een krans wilt leggen, is dit tijdens deze ceremonie mogelijk.

Na de ceremonie vindt vanaf 12.30 uur een receptie plaats in de Hofzaal van Het Markiezenhof. Deze bijeenkomst is, voor iedereen die aanwezig was bij de herdenking, toegankelijk.

De Slag om de Schelde

Op de Canadese Begraafplaats in Bergen op Zoom liggen voornamelijk militairen begraven die omkwamen tijdens De Slag om de Schelde.

De Slag om de Schelde had alles te maken met de havens van Antwerpen. Die waren in september 1944 ongeschonden in handen gevallen van de geallieerden. Maar de toegang tot de havens – de Westerschelde - was nog stevig in handen van Duitse eenheden. Goed doordrongen van het belang van deze havens voor de geallieerde bevoorrading, was het Duitse opperbevel er alles aan gelegen om deze toegang met alle middelen die ze had te verdedigen. Er ontspon zich een enorme strijd, die bijna 3 maanden duurde. In beide kampen waren daar tienduizenden soldaten bij betrokken. De hevige strijd kostte aan duizenden soldaten het leven, maar ook het leven van meer dan 2000 burgers. Grote delen van Vlaanderen, Zeeland en West-Brabant vormden het strijdtoneel. De materiele schade was enorm. Bij de geallieerden stond de Slag om de Schelde onder Canadees bevel. Toen de slag uiteindelijk door de geallieerden werd gewonnen, konden de krijgsvoorraden op peil worden gebracht en kon het eindoffensief tegen nazi-Duitsland beginnen.